Thứ tư, ngày 19 tháng 02 năm 2020
Thứ tư, ngày 19 tháng 02 năm 2020

Tổ chức, đoàn viên công đoàn

CĐCTVN tiếp nhận CĐ trường CĐ Nghề cơ điện Luyện kim Thái Nguyên

CĐCTVN tiếp nhận CĐ trường CĐ Nghề cơ điện Luyện kim Thái Nguyên

Ngày 22/10, tại Thái Nguyên, CĐ TCty Thép Việt Nam và CĐCTVN đã tổ chức lễ bàn giao và tiếp nhận CĐ Trường Cao đẳng nghề cơ điện luyện kim Thái Nguyên từ CĐ TCty Thép Việt Nam về trực thuộc CĐCTVN.  
Hướng tới Đại hội Công đoàn Công Thương lần thứ II

Hướng tới Đại hội Công đoàn Công Thương lần thứ II

Công đoàn Công Thương VN (CĐCTVN) hiện chỉ đạo trực tiếp 572 công đoàn cơ sở.