Chủ nhật, ngày 11 tháng 04 năm 2021
Chủ nhật, ngày 11 tháng 04 năm 2021

Công đoàn Công Thương VN

Tập huấn về các văn bản hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động năm 2019

Tập huấn về các văn bản hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động năm 2019

Lớp tập huấn có sự tham gia của 60 học viên đến từ các đơn vị thành viên trong Tập đoàn.
Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình tổ chức thành công Hội nghị Người Lao động năm 2021

Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình tổ chức thành công Hội nghị Người Lao động năm 2021

Hội nghị đã thông qua dự thảo Nghị quyết “Hội nghị đại biểu Người lao động Công ty năm 2021” với 100% đại biểu biểu quyết nhất trí thông qua.
Lễ ký kết Quy chế mới về công tác phối hợp giữa Sở Công Thương và Công đoàn ngành Công Thương Quảng Bình

Lễ ký kết Quy chế mới về công tác phối hợp giữa Sở Công Thương và Công đoàn ngành Công Thương Quảng Bình

Công đoàn ngành Công Thương Quảng Bình hiện có 43 Công đoàn cơ sở trực thuộc
Đồng chí Nguyễn Hồng Diên được Quốc hội phê chuẩn giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công Thương

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên được Quốc hội phê chuẩn giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công Thương

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên được Quốc hội phê chuẩn giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công Thương
Yêu cầu các doanh nghiệp tôn trọng chủ quyền biển đảo của Việt Nam

Yêu cầu các doanh nghiệp tôn trọng chủ quyền biển đảo của Việt Nam

Yêu cầu các doanh nghiệp tôn trọng chủ quyền biển đảo của Việt Nam