Thứ tư, ngày 22 tháng 03 năm 2023
Thứ tư, ngày 22 tháng 03 năm 2023

Công đoàn Công Thương VN

CĐ Hoá chất tổ chức các hoạt động kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

CĐ Hoá chất tổ chức các hoạt động kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 của các cấp công đoàn đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần CNVCLĐ
Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty CP Đầu tư Thương mại TNG lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty CP Đầu tư Thương mại TNG lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

Đây là CĐCS được công đoàn ngành Công Thương Thái Nguyên chọn là đơn vị Đại hội điểm cấp cơ sở
Đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 13 (khoá XII) tiến hành thảo luận tổ về các nội dung của hội nghị.
ASEAN và Trung Quốc mong muốn sớm đạt được một Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông

ASEAN và Trung Quốc mong muốn sớm đạt được một Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông

ASEAN và Trung Quốc mong muốn sớm đạt được một Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông