Thứ tư, ngày 06 tháng 12 năm 2023
Thứ tư, ngày 06 tháng 12 năm 2023

Công đoàn Công Thương VN

Công đoàn VNSTEEL: Được khen thưởng, ghi nhận đóng góp trong đại hội công đoàn và phong trào 1 triệu sáng kiến

Công đoàn VNSTEEL: Được khen thưởng, ghi nhận đóng góp trong đại hội công đoàn và phong trào 1 triệu sáng kiến

Công đoàn VNSTEEL được nhận bằng khen tập thể vì đã tổ chức đại hội thành công.
Giúp đoàn viên, người lao động ăn ngon, ăn đủ

Giúp đoàn viên, người lao động ăn ngon, ăn đủ

Mô hình nhà ăn ca tự chọn có hiệu quả và đoàn viên, người lao động phấn khởi
CĐCTVN tổ chức khánh thành, bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên tại Sơn La

CĐCTVN tổ chức khánh thành, bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên tại Sơn La

Công Thương Việt Nam hỗ trợ số tiền 50 triệu đồng để xây nhà “Mái ấm Công đoàn”
Hướng dẫn đăng nhập ứng dụng VssID bằng tài khoản VNeID

Hướng dẫn đăng nhập ứng dụng VssID bằng tài khoản VNeID

Hướng dẫn đăng nhập ứng dụng VssID bằng tài khoản VNeID
ASEAN và Trung Quốc mong muốn sớm đạt được một Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông

ASEAN và Trung Quốc mong muốn sớm đạt được một Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông

ASEAN và Trung Quốc mong muốn sớm đạt được một Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông
Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam thành công tốt đẹp

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam thành công tốt đẹp

Đại hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.