Thứ hai, ngày 26 tháng 08 năm 2019
Thứ hai, ngày 26 tháng 08 năm 2019

Công tác nữ công

Công đoàn Công Thương Việt Nam: Quan tâm công tác bình đẳng giới

Công đoàn Công Thương Việt Nam: Quan tâm công tác bình đẳng giới

CĐCT VN luôn đặc biệt quan tâm thực hiện tốt công tác phụ nữ, bình đẳng giới  
Công đoàn ngành Công Thương: Sáng tạo vì sự tiến bộ phụ nữ

Công đoàn ngành Công Thương: Sáng tạo vì sự tiến bộ phụ nữ

Cán bộ, CNVCLĐ nữ ngành Công Thương ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của đơn vị nói riêng và toàn Ngành nói chung  
Đẩy mạnh chính sách cho lao động nữ

Đẩy mạnh chính sách cho lao động nữ

Công tác nữ luôn được CĐCTVN đẩy mạnh, tập trung đi sâu vào chi tiết, phù hợp với tình hình thực tế từng đơn vị  
CĐCTVN hướng dẫn tổ chức ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3), ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3)

CĐCTVN hướng dẫn tổ chức ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3), ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3)

Đề nghị các cấp Công đoàn chủ động lựa chọn nội dung và hình thức phù hợp tổ chức thực hiện  
Công tác nữ công của Công đoàn Công Thương Việt Nam: Chú trọng chiều sâu

Công tác nữ công của Công đoàn Công Thương Việt Nam: Chú trọng chiều sâu

Với số lượng nữ lao động không nhỏ, đóng góp quan trọng cho thành tích của toàn Ngành, CĐCTVN luôn coi công tác nữ công là nhiệm vụ quan trọng  
CĐCTVN: Thăm và tặng quà nữ CNVCLĐ Cty TNHH MTV Đạm Ninh Bình

CĐCTVN: Thăm và tặng quà nữ CNVCLĐ Cty TNHH MTV Đạm Ninh Bình

Phó Chủ tịch Tạ Thị Vân Anh đã trao đổi với Lãnh đạo Công ty để nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh và đời sống việc làm của người lao động