banner2019
 
Thứ năm, ngày 23 tháng 05 năm 2024
Thứ năm, ngày 23 tháng 05 năm 2024

Tài chính công đoàn

Tập huấn “Công tác tài chính công đoàn và hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán cho cán bộ công đoàn cấp trên cơ sở”

Tập huấn “Công tác tài chính công đoàn và hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán cho cán bộ công đoàn cấp trên cơ sở”

nhằm trang bị, bổ sung những kiến thức, những kĩ năng, thao tác xử lý, tài liệu, phần mềm kế toán tài chính… mới nhất theo hướng dẫn của TLĐLĐVN, Bộ Tài chính  
CĐCTVN: Tổ chức Hội nghị Tổng kết Tài chính và Công tác xã hội toàn Ngành năm 2013

CĐCTVN: Tổ chức Hội nghị Tổng kết Tài chính và Công tác xã hội toàn Ngành năm 2013

Ngày 8/8/2014,tại Đà Nẵng, Công đoàn Công Thương Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Tổng kết Tài chính và công tác xã hội ngành Công Thương năm 2013