banner2019
 
Thứ bảy, ngày 22 tháng 06 năm 2024
Thứ bảy, ngày 22 tháng 06 năm 2024

Đại hội I Công đoàn Công Thương Việt Nam (2008-2013)

Đại hội đại biểu Công đoàn Công Thương Việt Nam lần thứ nhất diễn ra từ ngày 01 - 02/7/2008 tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội I Công đoàn Công Thương Việt Nam có 447 đại biểu chính thức là cán bộ, đoàn viên tiêu biểu đại diện cho gần 730 000 đoàn viên trên khoảng 830 000 CNVC LĐ thuộc ngành Công Thương trong cả nước. Đại hội đã bầu BCH gồm khoá I gồm 45 uỷ viên. Ban Chấp hành Công đoàn Công Thương Việt Nam khoá I đã họp phiên thứ nhất và bầu ra Ban Thường vụ gồm 15 đồng chí, bầu các chức danh Chủ tịch, phó Chủ tịch, Uỷ ban kiểm tra và Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Công đoàn Công Thương Việt Nam khoá I. Đ/c Đỗ Đăng Hiếu được bầu làm Chủ tịch.

Đại hội I Công đoàn Công Thương VN đã đề ra khẩu hiệu hành động: “Đổi mới, sáng tạo vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn và người lao động ngành Công Thương, vì sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”.

Đại hội I Công đoàn Công Thương Việt Nam có nhiệm vụ kế thừa truyền thống vẻ vang hơn 60 năm của ngành Công Thương, tổng kết, đánh giá một cách khách quan tình hình CBCNVCLĐ và kết quả hoạt động CĐ; rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tiếp theo. 

Đại hội I Công đoàn Công Thương Việt Nam

Đại hội II Công đoàn Công Thương Việt Nam (2013-2018)

Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam lần II, nhiệm kỳ 2013-2018 được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 20 - 22 tháng 5 năm 2013. Dự Đại hội có 440 Đại biểu chính thức đại diện cho gần 190.000 cán bộ, CNVC LĐ ngành Công Thương. 

Đại hội đã có sự đồng thuận cao khi biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội và bầu ra Ban Chấp hành mới gồm 45 Ủy viên Ban Chấp hành. Tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ Nhất đã bầu ra Ban Thường vụ gồm 15 đồng chí. 

Đ/c Lý Quốc Hùng được bầu làm Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam. Đ/c Trịnh Xuân Tuyên và đ/c Nguyễn Xuân Thái là Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam nhiệm kỳ 2013-2018. 

 

Ban Chấp hành Đại hội Công đoàn Công Thương VN lần thứ II

Đại hội III Công đoàn Công Thương Việt Nam (2018-2023)

Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam lần III, nhiệm kỳ 2018-2023 được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 28-29 tháng 6 năm 2018. Dự Đại hội có 389 Đại biểu chính thức đại diện cho gần 165.222 cán bộ, CNVC LĐ ngành Công Thương. 

Đại hội đã có sự đồng thuận cao khi biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội và bầu ra Ban Chấp hành mới gồm 41 Ủy viên Ban Chấp hành. Tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ Nhất đã bầu ra Ban Thường vụ gồm 13 đồng chí. 

Đồng chí Trần Quang Huy được bầu làm Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam. Đồng chí Vũ Trường Sơn, đồng chí Quách Văn Ngọc và đồng chí Lê Thị Đức là Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023. 

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hồng - PCT TLĐLĐVN và đ/c Lý Quốc Hùng - UV BCS Đảng BCT tặng hoa chúc mừng BCH CĐCTVN ra mắt tại Đại hội

Đại hội IV Công đoàn Công Thương Việt Nam (2023-2028)

Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 sẽ diễn ra trong 2 ngày mùng 5 - 6/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

Tham dự Đại hội lần này có 400 đại biểu chính thức, là cán bộ, đoàn viên tiêu biểu đại diện cho gần 150 ngàn cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc ngành Công Thương trong cả nước.

Tại đại hội, các đại biểu đã thống nhất đặt ra mục tiêu tiếp tục xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu của tình hình mới; tập trung công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng, vì việc làm, thu nhập, đời sống của người lao động theo hướng thiết thực, hiệu quả;

Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; phát huy vai trò tiên phong, chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, góp phần xây dựng ngành Công Thương phát triển, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.


Tại Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028, 400 đại biểu đã bầu ra 38 uỷ viên vào Ban Chấp hành khoá mới; tại kỳ họp thứ nhất Ban Chấp hành CĐCTVN nhiệm kỳ 2023-2028, các uỷ viên đã bầu 12 Ủy viên Ban Thường vụ; 11 Ủy viên Ủy ban kiểm tra; đồng thời, bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII gồm 10 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. Bầu ông Phan Văn Bản tiếp tục làm Chủ tịch CĐCTVN khoá IV; các Phó Chủ tịch là ông Vũ Trường Sơn, ông Quách Văn Ngọc, bà Lê Thị Đức.