Thứ hai, ngày 20 tháng 01 năm 2020
Thứ hai, ngày 20 tháng 01 năm 2020
Từ khóa:   
Từ ngày:    Đến ngày:


STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 23/CĐCT-NC Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2020 17/01/2020 nhiem_vu_cong_tac_nu_cong_0001.pdf   Xem online
2 653/BCT-CĐCT Hướng dẫn thực hiện dân chủ tại các đơn vị trong ngành Công Thương năm 2020 30/12/2019 huong_dan_quy_che_dan_chu_0001.pdf   Xem online
3 210/TB-TLĐ Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung phân công Thường trực Đoàn Chỉ tịch, UV Đoàn Chủ tịch TLĐLĐVN khóa XII, nhiệm kỳ 2018-2023 13/12/2019 cv_210_0001.pdf   Xem online
4 1786/QĐ-TLĐ Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TLĐLĐVN 13/12/2019 cv_1786_0001.pdf   Xem online
5 40-CT/TW Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2020 10/12/2019 chi_thi_40.ct-tw_(1).pdf   Xem online
6 593/CSPL-CĐCT Triển khai hướng dẫn số 1761/TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 03/12/2019 scan_0001.pdf   Xem online
7 1717/QĐ-TLĐ Quyết định về việc ban hành Quy chế xét chọn và trao tặng Giải thưởng "Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động" 25/11/2019 quy_che_giai_thuong_doanh_nghiep_tieu_bieu_0001.pdf   Xem online
8 06 Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Công đoàn Công Thương Việt Nam và Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà về việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ 22/11/2019 thoa_thuan_hop_tac_voi_hai_ha_0001.pdf   Xem online
9 574/CĐCT-CSPL Triển khai hướng dẫn số 1689/HD-TLĐ của TLĐLĐVN 14/11/2019 thuc_hien_huong_dan_1689_0001.pdf   Xem online
10 1734/Ctr-TLĐ Chương trình "Nâng cao phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên và người lao động giai đoạn 2019-2023" 14/11/2019 chuong_trinh_nang_cao_phuc_loi_0001.pdf   Xem online
11 562/HD-CĐCT Hướng dẫn Triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019 11/11/2019 hiv_2019_0001.pdf   Xem online
12 1705/TLĐ Triển khai thực hiện Thỏa thuận hợp tác "Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động" dịp Tết Nguyên đán 11/11/2019 phuc_loi_cho_nld_0001.pdf   Xem online
13 1669/QĐ-TLĐ Quyết định về việc ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 07/11/2019 quy_che_thong_tin_bao_chi_0001.pdf   Xem online
14 1689/HD-TLĐ Hướng dẫn Tổ chức thực hiện Cuộc vận động "CBCCVC nói không với tiêu cực gắn với Phong trào "CBCCVC thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 - 2028 07/11/2019 scan_0001.pdf   Xem online
15 533 /UBKT Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn năm 2019 23/10/2019 cong_van_bao_cao_hoat_dong_ubkt_nam_2019.doc