banner2019
 
Thứ năm, ngày 18 tháng 07 năm 2024
Thứ năm, ngày 18 tháng 07 năm 2024
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 157/CĐCT-CSPL&QHLĐ Báo cáo kết quả triển khai các hoạt động công tác xã hội năm 2023 và đầu năm 2024 03/06/2024 157.rar  
2 159/TB-CĐCT Thông báo về việc tiếp nhận công chức tại Cơ quan Công đoàn Công Thương Việt Nam 03/06/2024 cv_159_new_0001.pdf   Xem online
3 153/CĐCT-TGNC Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 03a/NQ-TLĐ, ngày 17/2/2014 của BCHTLĐ (khoá XI) 31/05/2024 153_0001.pdf   Xem online
4 1360/TLĐ-TG Thay đổi tên miền giai đoạn 2 Cuộc thi sáng tạo video clip tìm hiểu "Nghị quyết Đại hội Công đoàn và hành động của đoàn viên, người lao động" 31/05/2024 1360_0001.pdf   Xem online
5 141/CĐCT-TGNC Tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh 17/05/2024 scan_0001.pdf   Xem online
6 142/CĐCT-TGNC Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 17/05/2024 scan_0002.pdf   Xem online
7 123/CĐCT-TGNC Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng 02/05/2024 123_0001.pdf   Xem online
8 124/CĐCT-TGNC Thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 5/2/2024 của Ban Bí thư 02/05/2024 124_0001.pdf   Xem online
9 1164/TLĐ-TG Thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư 26/04/2024 1164_0001.pdf   Xem online
10 120/CĐCT-TGNC Đảm bảo TTATGT dịp 30/4 - 1/5 và 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong 26/04/2024 120_0001.pdf   Xem online
11 51/KH-TLĐ Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu về công tác An toàn, vệ sinh, lao động" 08/04/2024 51_tong_0001.pdf   Xem online
12 50 /KH-CĐCT Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2024 29/02/2024 1.kh_thang_cn_2024-in.docx  
13 46 /CĐCT-TGNC Tổ chức “Tuần lễ Áo dài" năm 2024 27/02/2024 46-ao_dai_2024.docx  
14 42 /HD-CĐCT Hướng dẫn một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác nữ công năm 2024 07/02/2024 42-hd_nu_cong_nam_2024.docx  
15 626/BCT-CĐCT Hướng dẫn thực hiện dân chủ tại các đơn vị trong ngành Công Thương năm 2024 29/12/2023 cv_lien_tich_qcdc_2024.pdf   Xem online