Thứ tư, ngày 30 tháng 09 năm 2020
Thứ tư, ngày 30 tháng 09 năm 2020
Từ khóa:   
Từ ngày:    Đến ngày:


STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 402/CĐCT-TG Tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu 23/09/2020 cv_402_0001.pdf   Xem online
2 398/CĐCT-TG Tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 22/09/2020 cv_398_0001.pdf   Xem online
3 399/CĐCT-TG Tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 22/09/2020 cv_399_0001.pdf   Xem online
4 400/CĐCT-TG Thực hiện kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW và Chỉ thị 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác tuyên truyền 22/09/2020 cv_400_0001.pdf   Xem online
5 394/ KH-CĐCT Kế hoạch Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội CĐCTVN lần thứ III và Nghị quyết Đại hội CĐVN lần thứ XII 17/09/2020 kh_so_ket_nua_nhiem_ky.doc  
6 358/CĐCT-TG Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam 28/08/2020 cv_358_0001.pdf   Xem online
7 348/CĐCT-TG Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng 20/08/2020 cv_348_0001.pdf   Xem online
8 128/TB-TLĐ Thông báo (lần 2) Thi tuyển chức danh Phó Chánh Văn phòng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 20/08/2020 tld_0001.pdf   Xem online
9 334/HD-CĐCT Hướng dẫn quy trình thành lập, tổ chức và hoạt động của Ban Nữ công quần chúng 10/08/2020 5_hd__kien_toan_bnc_qc_2020_ok.doc  
10 333/KH-CĐCT Kế hoạch Thực hiện Đề án "Công đoàn tham gia đào tạo chuyển đổi nghề cho người lao động, giai đoạn 2020-2023 và định hướng đến năm 2030" 07/08/2020 cv_333_0001.pdf   Xem online
11 330/CĐCT-CSPL Báo cáo tình hình đời sống, việc làm CNVCLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 07/08/2020 cv_330_0001.pdf   Xem online
12 309/CĐCT Tạm hoãn các Hội nghị của CĐCTVN đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 30/07/2020 309_cdct_gui_cdcs.pdf   Xem online
13 310/CĐCT-CSPL Tiếp tục triển khai phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động 30/07/2020 cv_310_00016955.pdf   Xem online
14 286/CĐCT-TG Hưởng ứng Chương trình "Nhận diện hàng Việt Nam - Tự hào hàng Việt Nam" năm 2020 10/07/2020 cv_286_0001.pdf   Xem online
15 101/TB-TLĐ Thông báo Thi tuyển chức danh Phó Chánh Văn phòng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 30/06/2020 cv_101_-tld.pdf   Xem online