banner2019
 
Thứ ba, ngày 16 tháng 04 năm 2024
Thứ ba, ngày 16 tháng 04 năm 2024
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 50 /KH-CĐCT Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2024 29/02/2024 1.kh_thang_cn_2024-in.docx  
2 46 /CĐCT-TGNC Tổ chức “Tuần lễ Áo dài" năm 2024 27/02/2024 46-ao_dai_2024.docx  
3 42 /HD-CĐCT Hướng dẫn một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác nữ công năm 2024 07/02/2024 42-hd_nu_cong_nam_2024.docx  
4 626/BCT-CĐCT Hướng dẫn thực hiện dân chủ tại các đơn vị trong ngành Công Thương năm 2024 29/12/2023 cv_lien_tich_qcdc_2024.pdf   Xem online
5 606/CĐCT-CSPL&QHLĐ Báo cáo tổng kết 10 năm triển khai Chương trình "Tết Sum vầy" (2014-2023) 15/12/2023 606.rar  
6 50/TLĐ-QHLĐ Giới thiệu về chương trình "Bay trước - Trả sau" 13/12/2023 50_0001.pdf   Xem online
7 600/KH-CĐCT Kế hoạch triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ IV Công đoàn Công Thương Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 06/12/2023 600_0001.pdf   Xem online
8 8019/TLĐ-TG Theo dõi các nội dung tuyên truyền về Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam 27/11/2023 cong_van_theo_doi_dai_hoi_xiii.pdf   Xem online
9 562/CĐCT-TGNC Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị Chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt nam - Cuộc thi trực tuyến "Gửi niềm tin, trao kỳ vọng" 13/11/2023 562_0001.pdf   Xem online
10 556/HD-CĐCT Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 08/11/2023 hd_tt_dai_hoi_xiii_cong_doan_viet_nam.docx  
11 526 /CĐCT-CSPL&QHLĐ Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023 17/10/2023 cv_526_(17.10.2023)_-_huong_ung_thang_cao_diem_vi_nguoi_ngheo_2023.doc  
12 7343/TLĐ-TG Bảo đảm trật tự, an toàn, giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2023 25/08/2023 scan_0002.pdf   Xem online
13 319 /CĐCT-CSPL&QHLĐ Triển khai hoạt động tri ân đối tượng chính sách năm 2023 13/06/2023 cv_319.rar  
14 1998/TCCB-TC Vận động Hội viên tham gia Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân 02/06/2023 cand_0001.pdf   Xem online
15 299/CĐCT-TGNC Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW 01/06/2023 299_0001.pdf   Xem online