Thứ hai, ngày 22 tháng 04 năm 2019
Thứ hai, ngày 22 tháng 04 năm 2019
Từ khóa:   
Từ ngày:    Đến ngày:


STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 162/KH-CĐCT Kế hoạch Tổ chức Hội nghị biểu dương Chủ tịch Công đoàn tiêu biểu CĐCTVN năm 2019 10/04/2019 162_kh-cdct.pdf   Xem online
2 160/CĐCT-NC Công văn về việc triển khai thực hiện công tác Bình đẳng giới, DS-GĐ-TE năm 2019 09/04/2019 160_cdct-nc.pdf   Xem online
3 161/CĐCT-NC Công văn về việc viết bài cho Hội thảo Khoa học Quốc gia 09/04/2019 161_cdct-nc.pdf   Xem online
4 157/CĐCT Công văn về việc tham gia Chương trình "Tự hào hàng Việt Nam năm 2019" 09/04/2019 157_cdct.pdf   Xem online
5 65/TB-BQLDA Thông báo về việc giới thiệu chức danh, mẫu chữ ký 09/04/2019 65_tb-bqlda.pdf   Xem online
6 160/CĐCT-NC Công văn về việc triển khai thực hiện công tác Bình đẳng giới, DS-GĐ-TE năm 2019 09/04/2019 160_cdct-nc2749.pdf   Xem online
7 66/TB-TLĐ Thông báo bổ sung về việc thi tuyển chức danh Trưởng ban Đối ngoại Tổng Liên đoàn 08/04/2019 66_tb-tld.pdf   Xem online
8 2264/BCT-TCCB Công văn về việc tuyển sinh cao cấp lý luận chính trị năm 2019 03/04/2019 2264_bct-tccb.pdf   Xem online
9 137/TG-CĐCT Công văn hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ IV năm 2019 28/03/2019 137_tg-cdct.pdf   Xem online
10 138/BC-CĐCT Báo cáo công tác Quý I/2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2019 28/03/2019 bao_cao_quy_i-2019.ok.doc  
11 123/KH-CĐCT Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII Công đoàn Việt Nam (nhiệm kỳ 2018-2023) 20/03/2019 123_kh-cdct.pdf   Xem online
12 125/HD-CĐCT Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" năm 2019 20/03/2019 125_hd-cdct.rar  
13 364/TLĐ Công văn về việc thực hiện Chương trình "Phúc lợi cho đoàn viên và người lao động" 20/03/2019 364_tld.pdf   Xem online
14 363/CTPH-TLĐ-UBATGTQG Chương trình Phối hợp tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động CB, CN, VC, LĐ và đoàn viên CĐ tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2019-2024 19/03/2019 363_ctph-tld-ubatgtqg.pdf   Xem online
15 117/CĐCT-CSPL Công văn về việc báo cáo kết quả thực hiện công tác xã hội năm 2018 và chăm lo Tết Kỷ Hợi 2019 14/03/2019 117_cdct-cspl.rar