Thứ ba, ngày 22 tháng 10 năm 2019
Thứ ba, ngày 22 tháng 10 năm 2019

Tư vấn pháp luật

Tiền lương và việc đóng bảo hiểm của người lao động trong thời gian bị ngừng việc

Tiền lương và việc đóng bảo hiểm của người lao động trong thời gian bị ngừng việc

Người sử dụng lao động có trách nhiệm trả lương cho người lao động trong thời gian bị ngừng việc theo quy định tại Điều 98 của Bộ luật Lao động 2012  
Quy trình cắt giảm lao động và quyền lợi người lao động mất việc làm được hưởng

Quy trình cắt giảm lao động và quyền lợi người lao động mất việc làm được hưởng

Người sử dụng lao động phải làm gì và quyền lợi của người lao động khi doanh nghiệp cắt giảm lao động như thế nào  
Nhiều văn bản mới liên quan đến cán bộ, công chức sẽ chính thức được áp dụng từ ngày 1/7/2019

Nhiều văn bản mới liên quan đến cán bộ, công chức sẽ chính thức được áp dụng từ ngày 1/7/2019

Quy định mới liên quan đến mọi cán bộ, công chức từ 01/7/2019  
Thay đổi về lương mọi cán bộ, công chức, NLĐ cần biết

Thay đổi về lương mọi cán bộ, công chức, NLĐ cần biết

Từ năm 2021 đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030: định kỳ điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng  
Bổ sung mã đối tượng và mã mức hưởng BHYT mới

Bổ sung mã đối tượng và mã mức hưởng BHYT mới

11 đối tượng được bổ sung mã đối tượng và mã mức hưởng BHYT từ 1-12-2018  
Cách tra cứu thời gian đóng BHXH qua điện thoại di động

Cách tra cứu thời gian đóng BHXH qua điện thoại di động

Cú pháp gửi tin nhắn: TC<dấu cách>BHXH<dấu cách>Mã số BHXH gửi đến 8179