Thứ tư, ngày 06 tháng 12 năm 2023
Thứ tư, ngày 06 tháng 12 năm 2023

Tư vấn pháp luật

Trường hợp nào được rút BHXH một lần?

Trường hợp nào được rút BHXH một lần?

Sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH và không tiếp tục đóng BHXH thì người lao động được rút BHXH một lần.  
Điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế khi lương cơ sở tăng

Điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế khi lương cơ sở tăng

Mức đóng bảo hiểm y tế sẽ thay đổi theo mức lương cơ sở từ 1.7.2023.  
Công thức tính lương hưu khi tăng lương hưu từ ngày 1-7-2023

Công thức tính lương hưu khi tăng lương hưu từ ngày 1-7-2023

Mức hưởng lương hưu năm 2023 được tính căn cứ vào tỷ lệ hưởng lương hưu theo mức lương đóng BHXH của NLĐ.  
Những khoản trợ cấp sẽ tăng theo lương cơ sở người lao động cần biết

Những khoản trợ cấp sẽ tăng theo lương cơ sở người lao động cần biết

Từ ngày 1-7-2023, lương cơ sở sẽ tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng.  
Nghỉ hưu năm 2023, đóng BHXH bao nhiêu năm thì hưởng lương hưu tối đa?

Nghỉ hưu năm 2023, đóng BHXH bao nhiêu năm thì hưởng lương hưu tối đa?

NLĐ có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%  
Mức lương tối thiểu cho người lao động được trả theo tuần

Mức lương tối thiểu cho người lao động được trả theo tuần

Mức lương tối thiểu cho người lao động được trả theo tuần