Thứ bảy, ngày 27 tháng 02 năm 2021
Thứ bảy, ngày 27 tháng 02 năm 2021

Tư vấn pháp luật

Quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Quyền và nghĩa vụ của NLĐ và NSDLĐ trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở  
Nội quy lao động và những điểm cần lưu ý

Nội quy lao động và những điểm cần lưu ý

Nội quy lao động được quy định tại Điều 118, 119 Bộ luật Lao động 2019 và quy định chi tiết tại Điều 69 Nghị định 145/2020/NĐ-CP.  
Tổng hợp quy định về thời gian nghỉ ngơi trong Bộ luật Lao động 2019

Tổng hợp quy định về thời gian nghỉ ngơi trong Bộ luật Lao động 2019

Tổng hợp quy định về thời gian nghỉ ngơi trong Bộ luật Lao động 2019  
Trợ cấp thôi việc và những điểm cần lưu ý từ 01/2/2021

Trợ cấp thôi việc và những điểm cần lưu ý từ 01/2/2021

Trợ cấp thôi việc và những điểm cần lưu ý từ 01/2/2021  
Điều kiện, trình tự, thủ tục thành lập công đoàn cơ sở

Điều kiện, trình tự, thủ tục thành lập công đoàn cơ sở

Điều kiện, trình tự, thủ tục thành lập công đoàn cơ sở  
Người sử dụng lao động có trách nhiệm lập sổ tay quản lý lao động

Người sử dụng lao động có trách nhiệm lập sổ tay quản lý lao động

Người sử dụng lao động có trách nhiệm lập sổ tay quản lý lao động