Thứ sáu, ngày 24 tháng 01 năm 2020
Thứ sáu, ngày 24 tháng 01 năm 2020

Tư vấn pháp luật

Khi nào người lao động phải bồi thường cho người sử dụng lao động?

Khi nào người lao động phải bồi thường cho người sử dụng lao động?

Người lao động cần biết những trường hợp mà mình phải bồi thường cho người sử dụng lao động để tránh, giảm mức độ thiệt hại cho mình  
Những điều Cán bộ, công chức, viên chức không được làm

Những điều Cán bộ, công chức, viên chức không được làm

Tại Điều 20 của Bộ luật này quy định rõ những việc người có chức vụ quyền hạn, trong đó có CBCCVC không được làm  
Quyền lợi người lao động khi tham gia Bảo hiểm

Quyền lợi người lao động khi tham gia Bảo hiểm

Người sử dụng lao động, người lao động phải tham gia bảo hiểm theo quy định của pháp luật  
Từ ngày 1-7-2020: Tăng mạnh trợ cấp một lần khi sinh con

Từ ngày 1-7-2020: Tăng mạnh trợ cấp một lần khi sinh con

Lao động nữ sinh con hoặc người lao động (NLĐ) nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 3.200.000 đồng  
Một số quy định về Nội quy lao động

Một số quy định về Nội quy lao động

Nội quy lao động không được trái với các quy định của pháp luật  
Người lao động có quyền được trả lương đầy đủ và đúng thời hạn

Người lao động có quyền được trả lương đầy đủ và đúng thời hạn

Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương cho người lao động là một trong những nội dung chính của hợp đồng lao động