Thứ ba, ngày 18 tháng 12 năm 2018
Thứ ba, ngày 18 tháng 12 năm 2018

Tư vấn pháp luật

Sẽ giảm 1.7% biên chế công chức năm 2018 so với số giao 2015

Sẽ giảm 1.7% biên chế công chức năm 2018 so với số giao 2015

Đây là nội dung nổi bật tại Quyết định 217/QĐ-TTg về Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 có hiệu lực từ ngày 13/02/2018  
Tiền lương tháng 13 không phải tính đóng BHXH

Tiền lương tháng 13 không phải tính đóng BHXH

Nội dung được hướng dẫn tại Công văn 560/LĐTBXH-BHXH về xác định tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành  
Quyền lợi về bảo hiểm thất nghiệp, người lao động nên biết

Quyền lợi về bảo hiểm thất nghiệp, người lao động nên biết

Thời gian qua, nhiều người lao động sau khi bị mất việc hoặc xin thôi việc nhưng không biết quyền lợi của mình như thế nào  
Quy định mới về tiền lương tính đóng BHXH từ ngày 01/01/2018

Quy định mới về tiền lương tính đóng BHXH từ ngày 01/01/2018

Từ ngày 01/01/2018, bắt đầu áp dụng quy định mới về tiền lương tính đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc theo Luật BHXH 2014  
Chính thức có lương tối thiểu vùng áp dụng từ 01/01/2018

Chính thức có lương tối thiểu vùng áp dụng từ 01/01/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 141/2017/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động  
Đẩy mạnh cải cách chế độ tiền lương cho cán bộ, công chức

Đẩy mạnh cải cách chế độ tiền lương cho cán bộ, công chức

Nghị quyết 56/2017/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 24/11/2017