Thứ hai, ngày 24 tháng 01 năm 2022
Thứ hai, ngày 24 tháng 01 năm 2022

Tư vấn pháp luật

Lương hưu hàng tháng của người lao động từ năm 2022 thay đổi ra sao?

Lương hưu hàng tháng của người lao động từ năm 2022 thay đổi ra sao?

Cứ thêm mỗi năm đóng Bảo hiểm xã hội thì mức lương hưu của người lao động được tính thêm 2%, và mức tối đa bằng 75%.  
Về hưu năm 2022, đóng bao nhiêu năm để hưởng lương hưu tối đa?

Về hưu năm 2022, đóng bao nhiêu năm để hưởng lương hưu tối đa?

Điều 74 trong Luật Bảo hiểm Xã hội 2014 quy định về mức lương hưu hằng tháng.  
 Hướng dẫn xem thông báo xác nhận đóng bảo hiểm xã hội trên VssID

Hướng dẫn xem thông báo xác nhận đóng bảo hiểm xã hội trên VssID

Ứng dụng VssID vừa được nâng cấp lên phiên bản 1.5.6, trong đó bổ sung chức năng xem thông báo Xác nhận đóng bảo hiểm xã hội theo Mẫu C14-CS.  
Không thực hiện "3 tại chỗ", người lao động có thể mất việc

Không thực hiện "3 tại chỗ", người lao động có thể mất việc

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã có Công văn 2844/LĐTBXH-PC hướng dẫn một số vướng mắc trong việc thực hiện chính sách  
4 trường hợp được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp

4 trường hợp được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp

Bảo hiểm thất nghiệp đã giúp nhiều người lao động có được một khoản tiền để trang trải cuộc sống trong thời gian không có việc làm.  
Đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp 11% từ đầu năm 2022

Đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp 11% từ đầu năm 2022

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có tờ trình Chính phủ về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.