Thứ bảy, ngày 23 tháng 02 năm 2019
Thứ bảy, ngày 23 tháng 02 năm 2019

Tư vấn pháp luật

Không phải đổi thẻ BHYT hằng năm

Không phải đổi thẻ BHYT hằng năm

Theo BHXH Việt Nam, từ năm 2018, thẻ BHYT mới không ghi thời hạn sử dụng (từ ngày... đến ngày....) như trước đây, mà chỉ ghi thẻ bắt đầu có giá trị sử dụng  
Chế độ thai sản lao động nữ cần biết

Chế độ thai sản lao động nữ cần biết

Kể từ năm 2018, một số quy định về chế độ thai sản sẽ chính thức có hiệu lực mà người lao động (NLĐ) để tự giám sát quyền lợi chính đáng cho bản thân  
Bộ LĐTBXH đề xuất thay đổi thang, bảng lương

Bộ LĐTBXH đề xuất thay đổi thang, bảng lương

Bộ LĐTBXH đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14.5.2013 của Chính phủ  
Sẽ giảm 1.7% biên chế công chức năm 2018 so với số giao 2015

Sẽ giảm 1.7% biên chế công chức năm 2018 so với số giao 2015

Đây là nội dung nổi bật tại Quyết định 217/QĐ-TTg về Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 có hiệu lực từ ngày 13/02/2018  
Tiền lương tháng 13 không phải tính đóng BHXH

Tiền lương tháng 13 không phải tính đóng BHXH

Nội dung được hướng dẫn tại Công văn 560/LĐTBXH-BHXH về xác định tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành  
Quyền lợi về bảo hiểm thất nghiệp, người lao động nên biết

Quyền lợi về bảo hiểm thất nghiệp, người lao động nên biết

Thời gian qua, nhiều người lao động sau khi bị mất việc hoặc xin thôi việc nhưng không biết quyền lợi của mình như thế nào