Thứ bảy, ngày 28 tháng 11 năm 2020
Thứ bảy, ngày 28 tháng 11 năm 2020

Tư vấn pháp luật

Khi nào người sử dụng lao động được chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động?

Khi nào người sử dụng lao động được chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động?

Điều 29 Bộ luật Lao động 2019, áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 quy định  
Những quy định riêng đối với lao động nữ của Bộ luật Lao động 2019

Những quy định riêng đối với lao động nữ của Bộ luật Lao động 2019

Bộ luật Lao động 2019 áp dụng từ ngày 01/01/2021 có Những quy định riêng đối với lao động nữ  
Một số quy định về thỏa ước lao động tập thể áp dụng từ ngày 01/01/2021

Một số quy định về thỏa ước lao động tập thể áp dụng từ ngày 01/01/2021

Bộ luật Lao động 2019 áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 có một số quy định về thỏa ước lao động tập thể  
Chỉ còn 2 loại hợp đồng lao động từ năm 2021

Chỉ còn 2 loại hợp đồng lao động từ năm 2021

Bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu lực từ 1.1.2021 đã thay đổi quy định đối với các loại hợp đồng lao động.  
Sẽ có quy định mới về giờ làm việc của người lao động

Sẽ có quy định mới về giờ làm việc của người lao động

Từ ngày 1-1-2021, NSDLĐ khi quy định về thời giờ làm việc phải thông báo cho NLĐ biết, đồng thời không được quy định làm việc theo giờ.