Thứ năm, ngày 30 tháng 06 năm 2022
Thứ năm, ngày 30 tháng 06 năm 2022

Tư vấn pháp luật

Cắt lương thay cho việc xử lý kỷ luật lao động, bị xử phạt như thế nào?

Cắt lương thay cho việc xử lý kỷ luật lao động, bị xử phạt như thế nào?

Theo Điều 124 Bộ luật Lao động 2019, trừ lương không được xem là một trong các hình thức xử lý kỷ luật người lao động.  
Cách tính ngày nghỉ hằng năm trong một số trường hợp đặc biệt

Cách tính ngày nghỉ hằng năm trong một số trường hợp đặc biệt

Cách tính ngày nghỉ hằng năm trong một số trường hợp đặc biệt được quy định tại Điều 66 Nghị định 145/2020/NĐ-CP.  
NSDLĐ phải tổ chức đối thoại tại nơi làm việc trong trường hợp nào?

NSDLĐ phải tổ chức đối thoại tại nơi làm việc trong trường hợp nào?

Người sử dụng lao động có trách nhiệm tổ chức đối thoại tại nơi làm việc.  
Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm từ ngày 1.4 của người lao động

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm từ ngày 1.4 của người lao động

Từ ngày 1.4.2022 sẽ tăng giờ làm thêm trên 40 giờ/tháng nhưng không quá 60/tháng, 200 giờ/năm nhưng không quá 300 giờ/năm.  
3 điều kiện để nhận được từ 500.000-1.000.000 đồng hỗ trợ thuê nhà trọ

3 điều kiện để nhận được từ 500.000-1.000.000 đồng hỗ trợ thuê nhà trọ

NLĐ đang làm việc và NLĐ quay trở lại thị trường lao động đang thuê nhà trọ sẽ được hỗ trợ lần lượt 500.000-1.000.000 đồng/người/tháng.  
3 chính sách về lao động - tiền lương có hiệu lực từ tháng 4.2022

3 chính sách về lao động - tiền lương có hiệu lực từ tháng 4.2022

Dưới đây là 3 chính sách quan trọng về lao động - tiền lương có hiệu lực từ tháng 4.2022.