Thứ tư, ngày 11 tháng 12 năm 2019
Thứ tư, ngày 11 tháng 12 năm 2019

Tư vấn pháp luật

Sự cần thiết phải xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

Sự cần thiết phải xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

Theo Khoản 3 Điều 63 Bộ luật Lao động năm 2012  
Thực hiện quyền của tổ chức công đoàn trong việc xử lý về hình sự hành vi trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động

Thực hiện quyền của tổ chức công đoàn trong việc xử lý về hình sự hành vi trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành văn bản số 1406/TLĐ hướng dẫn cụ thể để các cấp công đoàn triển khai thực hiện  
Người lao động khiếu nại thế nào cho đúng quy định?

Người lao động khiếu nại thế nào cho đúng quy định?

Để bảo vệ được quyền và lợi ích của mình thì người lao động nên nắm được “Khiếu nại thế nào cho đúng quy định?”  
Khi nào Người lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Khi nào Người lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Theo Điều 37 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động  
Trình tự xử lý kỷ luật lao động và những điểm cần lưu ý

Trình tự xử lý kỷ luật lao động và những điểm cần lưu ý

Đây là trình tự xử lý kỷ luật lao động và một số điểm cần lưu ý đối với người sử dụng lao động và người lao động