Thứ ba, ngày 07 tháng 07 năm 2020
Thứ ba, ngày 07 tháng 07 năm 2020

Tư vấn pháp luật

Những quy định riêng đối với lao động chưa thành niên

Những quy định riêng đối với lao động chưa thành niên

Bộ luật Lao động 2012 (áp dụng đến 31/12/2020) có những quy định riêng bảo vệ quyền lợi đối với lao động chưa thành niên  
Các trường hợp người lao động không được hưởng trợ cấp thất nghiệp và những điểm cần lưu ý

Các trường hợp người lao động không được hưởng trợ cấp thất nghiệp và những điểm cần lưu ý

Các trường hợp NLĐ không được hưởng trợ cấp thất nghiệp và những điểm cần lưu ý  
Lao động nước ngoài tham gia BHXH, doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn?

Lao động nước ngoài tham gia BHXH, doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn?

Lao động nước ngoài tham gia BHXH, doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn?  
Quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong công tác an toàn, vệ sinh lao động

Quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong công tác an toàn, vệ sinh lao động

Quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của NSDLĐ trong công tác an toàn, vệ sinh lao động  
Quyền lợi người lao động được hưởng khi mắc bệnh nghề nghiệp

Quyền lợi người lao động được hưởng khi mắc bệnh nghề nghiệp

Quyền lợi người lao động được hưởng khi mắc bệnh nghề nghiệp