banner2019
 
Chủ nhật, ngày 23 tháng 06 năm 2024
Chủ nhật, ngày 23 tháng 06 năm 2024
CĐCTVN: Hoàn thành tốt nhiệm vụ về công tác thu kinh phí công đoàn
Cập nhật lúc 02:08 ngày 10/07/2019
Công đoàn Công Thương Việt Nam vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác tài chính công đoàn năm 2018, phương hướng nhiệm vụ 2019. Đồng chí Trần Quang Huy, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam (CĐCTVN) chủ trì hội nghị. 
Công đoàn Công Thương Việt Nam (CĐCTVN) hiện đang quản lý, chỉ đạo trực tiếp 16 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và 128 Công đoàn cơ sở trực thuộc với 84 công đoàn cơ sở doanh nghiệp và 44 công đoàn cơ sở HCSN. Trong số các công đoàn cơ sở doanh nghiệp thì trên 78% là công đoàn doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà Nước.
Trong những năm gần đây, hoạt động tài chính công đoàn có nhiều thay đổi, đặc biệt là việc thay đổi cách thức trích nộp 2% kinh phí công đoàn đối với khối SXKD, việc phân phối tài chính công đoàn được thực hiện theo nghị quyết 07b/NQ-TLĐ của Tổng LĐLĐVN... Chính vì vậy, việc chỉ đạo triển khai công tác tài chính công đoàn trong toàn ngành luôn có những thách thức, khó khăn. 
Đ.c Trần Quang Huy, Chủ tịch CĐCTVN tặng bằng khen cho các cá nhân đạt thành tích cao trong hoạt động tài chính công đoàn
Mặc dù vậy, năm 2018 CĐCTVN đã cố gắng, thực hiện đảm bảo công tác tài chính và đạt được một số kết quả nhất định. Năm 2018, CĐ CTVN nghiêm túc thực hiện các quy định của Nhà nước và Tổng LĐLĐVN trong công tác thu kinh phí, đoàn phí công đoàn. CĐ CTVN trực tiếp thu các đơn vị có tổ chức công đoàn trực thuộc. Trong đó thu kinh phí công đoàn toàn Ngành đã thực hiện tốt công tác thu kinh phí công đoàn tăng hơn so với Dự toán là 38,6%. 
Các đơn vị thực hiện công tác thu kinh phí công đoàn theo Luật công đoàn năm 2012 và nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21.11.2013 của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính công đoàn. Một số các đơn vị thực hiện tốt công tác thu kinh phí công đoàn phải kể đến đó là: CĐ Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam,CĐ Tổng Tổng ty Thép VN-CTCP, CĐ Tổng Công ty CP Dầu thực vật Việt Nam, CĐ Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam, CĐ Tổng Công ty Bia rượu NGK Sài gòn, CĐ Cty CP XNK Máy và Phụ tùng, CĐ Cty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông…; toàn ngành thu đoàn phí tăng hơn so với Dự toán 26,3%. Các đơn vị đã thực hiện công tác thu đoàn phí theo QĐ 1908/QĐ-Tổng LĐLĐVN. 
Ngoài ra, CĐCTVN thường xuyên, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn công đoàn các đơn vị thực hiện nghiêm việc xây dựng dự toán, công tác báo cáo quyết toán tài chính đảm bảo cân đối kinh phí phục vụ tốt cho các hoạt động và thực hiện việc nộp kinh phí tiết giảm. 

Chủ tịch CĐCTVN Trần Quang Huy tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích cao trong hoạt động tài chính công đoàn
 
Theo Chủ tịch CĐCTVN Trần Quang Huy, trong thời gian tới,
ông đoàn các đơn vị khối SXKD cần nghiêm túc thực hiện việc mở tài khoản tại Ngân hàng Vietinbank và tiến hành nộp kinh phí công đoàn theo quy định của Tổng LĐLĐVN; CĐCTVN kiểm tra thường xuyên công tác trích nộp kinh phí công đoàn tập trung qua TK CĐVN đối với công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp; công đoàn các cấp trực thuộc nghiêm túc thực hiện nộp kinh phí tiết giảm theo Nghị quyết 09C/NQ-TLĐ ngày 18.10.2016 của Tổng LĐLĐVN… 

Thùy Linh (nguồn: laodong.vn)