Thứ tư, ngày 30 tháng 09 năm 2020
Thứ tư, ngày 30 tháng 09 năm 2020

Thông tin tổng hợp

Quy định mới về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

Quy định mới về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

Quy định mới về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập  
Sabeco phát động Chương trình chạy tiếp sức gây quỹ hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Sabeco phát động Chương trình chạy tiếp sức gây quỹ hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Tổng LĐLĐVN đồng hành cùng chương trình với vai trò phối hợp và bảo trợ Quỹ.  
2 trường hợp được xét nâng ngạch công chức mà không phải thi

2 trường hợp được xét nâng ngạch công chức mà không phải thi

Việc nâng ngạch công chức sẽ được thực hiện thông qua 02 hình thức là thi nâng ngạch hoặc xét nâng ngạch  
Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của các cơ quan Công đoàn trực thuộc Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của các cơ quan Công đoàn trực thuộc Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam

TLĐLĐVN vừa ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của các cơ quan Công đoàn trực thuộc  
Vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch COVID-19

Vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch COVID-19

Đây là kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ  
Quy định mới về hợp đồng lao động từ 2021 người lao động cần biết

Quy định mới về hợp đồng lao động từ 2021 người lao động cần biết

Người lao động (NLĐ) có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần lý do.