Thứ tư, ngày 06 tháng 12 năm 2023
Thứ tư, ngày 06 tháng 12 năm 2023

Thông tin tổng hợp

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên dự Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6/2023

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên dự Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6/2023

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã báo cáo tóm tắt nội dung cơ bản của Đề nghị xây dựng Luật Hóa chất (sửa đổi).  
Chủ đề Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2023: “Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng”

Chủ đề Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2023: “Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng”

Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm và có nhiều chủ trương, chính sách nhằm giữ gìn giá trị gia đình  
Chính sách mới về tiền lương công chức, viên chức có hiệu lực từ tháng 7-2023

Chính sách mới về tiền lương công chức, viên chức có hiệu lực từ tháng 7-2023

Mức lương cơ sở mới áp dụng từ ngày 1-7-2023 là 1.800.000 đồng/tháng.  
Lấy ý kiến Liên đoàn Lao động các tỉnh thành về Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Lấy ý kiến Liên đoàn Lao động các tỉnh thành về Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Hội thảo có sự tham gia của 40 lãnh đạo Liên đoàn Lao động các tỉnh thành và Chủ tịch đoàn cấp trên cơ sở.  
Góp ý vào Nghị định quy định một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Góp ý vào Nghị định quy định một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Quốc hội đã thông qua Luật Thực hiện dân chủ cơ sở và có hiệu lực vào ngày 1.7.2023.  
Chính sách nghỉ hưu trước tuổi mới nhất

Chính sách nghỉ hưu trước tuổi mới nhất

Nghị định 29/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 20-7-2023