Thứ ba, ngày 18 tháng 12 năm 2018
Thứ ba, ngày 18 tháng 12 năm 2018
Từ khóa:   
Từ ngày:    Đến ngày:


STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 639 CĐCT-TG Công văn tuyên truyền, phòng ngừa ngăn chặn hoạt động tín dụng đen trong CNVCLĐ 04/12/2018 639_cdct_-_tg.pdf   Xem online
2 195/TB-BCT Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh tại Hội nghị giao ban trực tuyến sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2018 ngành Công Thương 13/07/2018 195_tb-bct.pdf   Xem online
3 1833/QĐ-BCT Quyết định về việc phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ 28/05/2018 1833_qd-bct.pdf   Xem online
4 165/TB-BCT Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh tại Hội nghị giao ban ngày 21 tháng 5 năm 2018 23/05/2018 165_tb-bct.pdf   Xem online
5 04/CT-BCT Chỉ thị về việc tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức 21/05/2018 04_ct-bct.pdf   Xem online
6 1659/QĐ-BCT Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Bộ Công Thương về phòng, chống tham nhũng 15/05/2018 1659_qd-bct.pdf   Xem online
7 138/TB-BCT Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh tại Hội nghị giao ban ngày 23 tháng 4 năm 2018 24/04/2018 138_tb-bct.pdf   Xem online
8 141/CĐCT-TCHC Công văn về việc Thay đổi tên Trường và mẫu con dấu 15/03/2018 141_cdct-tchc.pdf   Xem online
9 17/CT-BCT Chỉ thị về việc tổ chức Tết năm 2018 27/12/2017 17_ct-bct.pdf   Xem online
10 385/TB-BCT Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh tại Hội nghị giao ban ngày 11 tháng 12 năm 2017 13/12/2017 385_tb-bct.pdf   Xem online
11 336/TB-BCT Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Cao Quốc Hưng tại Hội nghị giao ban ngày 30 tháng 10 năm 2017 02/11/2017 336_tb-bct.pdf   Xem online
12 569-CT/ĐUB Chỉ thị tập trung lãnh đạo thực hiện Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương 21/08/2017 569-ct_ðub.pdf   Xem online
13 01/CTLT-BCT-CĐCT Chỉ thị về tổ chức phong trào thi đua năm 2017 20/02/2017 scan0001.pdf   Xem online
14 01/CT-BCSĐ Chỉ thị về Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII Công đoàn Việt Nam 24/01/2017 scan0002.pdf   Xem online
15 92/QĐ-BCT Quyết định về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Cơ quan Bộ Công Thương 12/01/2017 qd920001.pdf   Xem online