banner2019
 
Thứ năm, ngày 25 tháng 04 năm 2024
Thứ năm, ngày 25 tháng 04 năm 2024
Tên văn bản Hướng dẫn một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác nữ công năm 2024
Tải file Download 
Mô tả Hướng dẫn một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác nữ công năm 2024
Số hiệu văn bản 42 /HD-CĐCT Ngày có hiệu lực 07/02/2024
Ngày ban hành 07/02/2024 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Lê Thị Đức