Thứ tư, ngày 20 tháng 11 năm 2019
Thứ tư, ngày 20 tháng 11 năm 2019

Tổ chức, đoàn viên công đoàn

Tổ chức gặp mặt cán bộ công đoàn chuyên trách và cán bộ hưu trí nhân dịp đầu năm 2017

Tổ chức gặp mặt cán bộ công đoàn chuyên trách và cán bộ hưu trí nhân dịp đầu năm 2017

Đây là hoạt động được tổ chức hàng năm và là dịp để các đồng chí cán bộ hưu trí gặp gỡ, thăm hỏi nhau, cùng ôn lại truyền thống công đoàn.  
Hội nghị Ban Thường vụ CĐCTVN lần thứ 12 Và Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 9, nhiệm kỳ 2013 - 2018

Hội nghị Ban Thường vụ CĐCTVN lần thứ 12 Và Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 9, nhiệm kỳ 2013 - 2018

Hội nghị đã đánh giá, thông qua báo cáo hoạt động công đoàn năm 2016, phương hướng và nhiệm vụ công tác công đoàn năm 2017  
CĐCTVN: Trước thách thức vẫn vững tay chèo

CĐCTVN: Trước thách thức vẫn vững tay chèo

CĐCTVN sẽ tăng cường chất lượng công tác, tham gia xây dựng chính sách, pháp luật có liên quan trực tiếp đến CNVCLĐ  
CĐCTVN thăm và làm việc về công tác tổ chức và hoạt động công đoàn tại Gang thép Thái Nguyên

CĐCTVN thăm và làm việc về công tác tổ chức và hoạt động công đoàn tại Gang thép Thái Nguyên

CĐCTVN đã làm việc với CĐ Cty CP Gang Thép Thái Nguyên về mô hình tổ chức và hoạt động công đoàn.  
Hành chính hóa trong hoạt động công đoàn: Giải pháp khắc phục

Hành chính hóa trong hoạt động công đoàn: Giải pháp khắc phục

Cần phải có những hướng đi hành động mới thay đổi để phù hợp với tình hình mới  
CĐCTVN: Tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 12 nhiệm kỳ 2013-2018

CĐCTVN: Tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 12 nhiệm kỳ 2013-2018

Công đoàn Công Thương Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 12 nhiệm kỳ 2013-2018, Chủ tịch Lý Quốc Hùng chủ trì Hội nghị