Thứ tư, ngày 19 tháng 02 năm 2020
Thứ tư, ngày 19 tháng 02 năm 2020

Tổ chức, đoàn viên công đoàn

Hội nghị Ban Thường vụ CĐCTVN lần thứ 9 nhiệm kỳ 2013-2018

Hội nghị Ban Thường vụ CĐCTVN lần thứ 9 nhiệm kỳ 2013-2018

Hội nghị Ban Thường vụ lần này đã đánh giá hoạt động công đoàn 10 tháng đầu năm 2015, phương hướng nhiệm vụ cuối năm 2015  
Hơn 100 cán bộ công đoàn được tập huấn nghiệp vụ

Hơn 100 cán bộ công đoàn được tập huấn nghiệp vụ

Khóa tập huấn nhằm nâng cao trình độ và năng lực hoạt động thực tiễn cho cán bộ Công đoàn  
CĐCTVN tiếp nhận CĐ Chi nhánh Cty CP Hoá dầu Quân đội

CĐCTVN tiếp nhận CĐ Chi nhánh Cty CP Hoá dầu Quân đội

Công đoàn Chi nhánh Công ty CP Hoá dầu Quân đội có 65 đoàn viên với ngành nghề kinh doanh chính là xăng dầu  
CĐCTVN thực hiện công tác luân chuyển cán bộ

CĐCTVN thực hiện công tác luân chuyển cán bộ

Điều động, luân chuyển cán bộ nhằm từng bước thay đổi nhận thức và phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường cán bộ được đào tạo, rèn luyện thử thách qua thực tiễn  
Công đoàn Công Thương Việt Nam: Thiết thực và hiệu quả trong hoạt động

Công đoàn Công Thương Việt Nam: Thiết thực và hiệu quả trong hoạt động

Các đại biểu đã nêu bật những khó khăn, thuận lợi của hoạt động công đoàn trong thời gian qua  
CĐCTVN: Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 8

CĐCTVN: Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 8

Hội nghị Ban Thường vụ lần này nhằm thông qua các dự thảo báo cáo để trình Hội nghị Ban Chấp hành