banner2019
 
Thứ bảy, ngày 22 tháng 06 năm 2024
Thứ bảy, ngày 22 tháng 06 năm 2024
Tạo điều kiện cho hoạt động công đoàn và phong trào công nhân phát triển mạnh mẽ
Cập nhật lúc 04:34 ngày 09/10/2023
Tại Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam lần thứ IV, diễn ra ngày 6.10, đại diện cho lãnh đạo Bộ Công Thương, ông Nguyễn Sinh Nhật Tân - Thứ trưởng Bộ Công Thương - đã phát biểu chỉ đạo và gợi mở nhiều vấn đề để các cấp công đoàn ngành thực hiện trong thời gian tới.
Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân - Thứ trưởng Bộ Công Thương - phát biểu chỉ đạo tại Đại hội IV Công đoàn Công Thương Việt Nam
Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân - Thứ trưởng Bộ Công Thương - nhận định, những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2018-2023, đã góp phần củng cố, nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn, đóng góp quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành Công Thương.
Thay mặt Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ Công Thương, ông Nguyễn Sinh Nhật Tân - Thứ trưởng Bộ Công Thương - ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích mà tổ chức công đoàn và đoàn viên, người lao động Công đoàn Công Thương Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.
Nhân dịp này, thay mặt Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ Công Thương, ông Nguyễn Sinh Nhật Tân trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ thường xuyên, có hiệu quả của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đối với phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động của Công đoàn Công Thương Việt Nam. Mong rằng, trong thời gian tới, hoạt động của Công đoàn Công Thương Việt Nam tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện nhiều hơn nữa của lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
“Trước yêu cầu nhiệm vụ đổi mới, phát triển đất nước, nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước đặt ra cho ngành Công Thương hết sức nặng nề. Thực tế đó đòi hỏi tổ chức Công đoàn phải không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, khơi dậy và phát huy mạnh mẽ năng lực tư duy, sức sáng tạo của đội ngũ đoàn viên, người lao động để cùng với Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Công Thương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao cho ngành” - ông Nguyễn Sinh Nhật Tân nên ý kiến.
Toàn cảnh Đại hội IV Công đoàn Công Thương Việt Nam
Thay mặt Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ Công Thương, ông Nguyễn Sinh Nhật Tân đề nghị các cấp Công đoàn trong ngành cần tiếp tục thực hiện thật tốt vai trò, vị trí là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với người lao động; tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng trong đội ngũ công chức, viên chức và người lao động, nhất là lao động trẻ, giúp cho mỗi đoàn viên, người lao động nắm vững và nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo, điều hành của Ban cán sự Đảng, lãnh đạo bộ.
Thường xuyên phối hợp quan tâm, tạo điều kiện cho đoàn viên công đoàn được học tập, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, trau dồi ngoại ngữ và tu dưỡng rèn luyện bản thân, luôn hoàn thành tốt nghĩa vụ và trách nhiệm của người cán bộ, công chức, viên chức ngành Công Thương, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
Cùng với đó, là kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và định hướng tư tưởng cho đoàn viên, người lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ; phát huy hơn nữa vị trí, vai trò, trách nhiệm của công đoàn trong tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp…
Tích cực vận động đoàn viên, người lao động tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Đảng, nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các cấp, các ngành phát động…
Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trách nhiệm, tâm huyết; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển của từng cơ quan, đơn vị…
Nhân dịp đại hội, ông Nguyễn Sinh Nhật Tân - Thứ trưởng Bộ Công Thương - đã đề nghị các cấp uỷ Đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp với các cấp công đoàn; tạo điều kiện để hoạt động công đoàn và phong trào người lao động có bước phát triển mạnh mẽ, vững chắc trong thời gian tới góp phần thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và của ngành...
Hà Anh (nguồn: laodong.vn)