Thứ ba, ngày 22 tháng 10 năm 2019
Thứ ba, ngày 22 tháng 10 năm 2019
Từ khóa:   
Từ ngày:    Đến ngày:


STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 513/CĐCT-TG Hưởng ứng Chương trình "Hành động vì an toàn thực phẩm" 14/10/2019 chuong_trinh_hanh_dong_vi_an_toan_thuc_pham_0001.pdf   Xem online
2 508/KH-CĐCT Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ công đoàn tham gia cải thiện điều kiện và môi trường làm việc, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2019-2023 08/10/2019 kh_cai_thien_moi_truong_lam_viec_0001.pdf   Xem online
3 505/KH-CĐCT Kế hoạch triển khai chương trình Công đoàn Việt Nam đồng hành với chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước giai đoạn 2019-2023 07/10/2019 kh_nang_cao_nang_luc_canh_tranh_quoc_gia_0001.pdf   Xem online
4 504/KH-CĐCT Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt nam (03/02/1930 - 03/02/2019) 07/10/2019 kh_to_chuc_90_nam_dcsvn_0001.pdf   Xem online
5 501/CĐCT-CSPL Hướng dẫn khen thưởng năm 2019 04/10/2019 huong_dan_khen_thuong_nam_2019_0001.pdf   Xem online
6 490/CĐCT-NC Báo cáo chuyên đề công tác nữ công và khen thưởng phong trào "GVN,ĐVN"; triển khai các hoạt động Tháng hành động Vì bình đẳng giới năm 2019 30/09/2019 bao_cao_chuyen_de_cong_tac_nu_cong_0001.pdf   Xem online
7 488/CĐCT-NC Phối hợp tuyên truyền, tham gia khảo sát về số con mong muốn của người dân trên website 2019 27/09/2019 phoi_hop_tuyen_truyen_0001.pdf   Xem online
8 476/CĐCT-CSPL Triển khai hướng dẫn số 1360/HD-TLĐ của TLĐLĐVN 19/09/2019 huong_dan_1360_0001.pdf   Xem online
9 467/KH-CĐCT Kế hoạch thực hiện Đề án phát động Cuộc vận động "Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực" 16/09/2019 cbvc_noi_khong_voi_tieu_cuc_0001.pdf   Xem online
10 232/ QĐ-CĐCT Quyết định về việc Ban hành Thể lệ Hội thi nấu ăn cấp ngành với chủ đề “Nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho người lao động, cân bằng dinh dưỡng, VSATTP” 13/09/2019 the_le_thi_nau_an_nam_2019.docx  
11 461/CĐCT-CSPL Hướng dẫn khen thưởng 10 năm thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" 13/09/2019 10_nam_nvhv_0001.pdf   Xem online
12 458 /KH-CĐCT Kế hoạch tổ chức Hội thi nấu ăn cấp Ngành với chủ đề “Nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho người lao động, cân bằng dinh dưỡng, VSATTP” 12/09/2019 kh_cuoc_thi_nau_an_nam_2019.docx  
13 444 /HD-CĐCT Hướng dẫ đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở 03/09/2019 cvhd_444-_cdcs.docx  
14 445 /HD-CĐCT Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở 03/09/2019 cvhd_445-_cdcttcs.docx  
15 441 /CĐCT-KH Kế hoạch Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ (2010 -2020) 29/08/2019 ke_hoach.docx