Thứ bảy, ngày 04 tháng 07 năm 2020
Thứ bảy, ngày 04 tháng 07 năm 2020
Từ khóa:   
Từ ngày:    Đến ngày:


STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 252/HD-CĐCT Hướng dẫn Tổ chức cuộc thi ảnh "Nét đẹp công đoàn và người lao động" năm 2020 chủ đề "Nét đẹp công đoàn cơ sở" trên mạng xã hội Facebook 26/06/2020 huong_dan_252_0001.pdf   Xem online
2 240/CĐCT-UBKT Triển khai thực hiện quy trình kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công đoàn 18/06/2020 cong_van_trien_khai_thuc_hien_quy_trinh_kiem_tra,_giam_sat.rar  
3 235/HD-CĐCT Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và "Tháng hành động vì môi trường" năm 2020 trong các cấp công đoàn 16/06/2020 cv_235_0001.pdf   Xem online
4 216/CĐCT-CSPL Triển khai một số giải pháp tập trung nguồn lực hỗ trợ đoàn viên, NLĐ 02/06/2020 cv216_0001.pdf   Xem online
5 215/CĐCT-CSPL Chi hỗ trợ đoàn viên và NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 01/06/2020 cv_215_0001.pdf   Xem online
6 01 Thông báo về việc bán Công ty TNHH MTV Khách sạn Du lịch Công đoàn Địa chất 28/05/2020 1._thong_bao_ve_viec_ban_doanh_nghiep.doc  
7 207/CĐCT-VP Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 27/05/2020 1_cv_bao_cao_6_thang_2020_cdctvn.doc  
8 184/CĐCT-CSPL Triển khai Bộ câu hỏi Thi tìm hiểu về ATVSLĐ và phòng chống dịch COVID-19 trực tuyến 07/05/2020 bo_cau_hoi__atvsld_covid19.docx  
9 180/CĐCT-UBKT Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra 6 tháng đầu năm 2020 06/05/2020 cong_van_bao_cao_hoat_dong_ubkt_6_thang-nam_2020.doc  
10 179/CSPL-CĐCT Khen thưởng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đoạn đức, phong cách HCM giai đoạn 2016-2020 06/05/2020 cv_179_0001.pdf   Xem online
11 176/CĐCT-TG Thực hiện kế hoạch truyền thông Công đoàn Việt Nam năm 2020 04/05/2020 cv_176_0001.pdf   Xem online
12 177/CĐCT-ToC Báo cáo số liệu lao động, đoàn viên và thành lập CĐCS 06 tháng đầu năm 2020 04/05/2020 cv_177_0001.pdf   Xem online
13 178/CĐCT-NC Thống kê số lượng phòng, vắt trữ sữa mẹ tại nơi làm việc 04/05/2020 cv_178_0001.pdf   Xem online
14 174/KH-CĐCT Hướng dẫn, bổ sung các hoạt động Tháng Công nhân năm 2020 29/04/2020 ke_hoach_2_(bo_sung).docx  
15 171/HD-CĐCT Hướng dẫn Sơ kết 5 năm thực hiện NQ 06b/NQ-TLĐ của TLĐLĐVN về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của UBKT công đoàn 29/04/2020 huong_dan_171_0001.pdf   Xem online