Chủ nhật, ngày 11 tháng 04 năm 2021
Chủ nhật, ngày 11 tháng 04 năm 2021
Từ khóa:   
Từ ngày:    Đến ngày:


STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 131/CĐCT-HD Hướng dẫn công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em năm 2021 01/04/2021 cv_131_0001116.pdf   Xem online
2 128/HD-CĐCT Hướng dẫn Hưởng ứng "Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện" - 07/4/2021 30/03/2021 cv_128_0001.pdf   Xem online
3 129/KH-CĐCT Kế hoạch Thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Công đoàn Công Thương Việt Nam năm 2021 30/03/2021 cv_129_0001.pdf   Xem online
4 105/HD-CĐCT Hướng dẫn sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" 18/03/2021 cv_105_0001.pdf   Xem online
5 106/CĐCT-TG Triển khai thực hiện công tác truyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và xây dựng đời sống văn hoá cơ sở 18/03/2021 cv_106_0001.pdf   Xem online
6 101/CĐCT-CSPL Triển khai Chỉ thị số 45/CT-TTg về tổ chức phong trào "Tết trồng cây" và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021 17/03/2021 cv101_0001.pdf   Xem online
7 98/CĐCT-TG Đính chính Đề cương tuyên truyền cuộc bầu cửa đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 16/03/2021 cv_98_0001.pdf   Xem online
8 89/CĐCT-TG Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 11/03/2021 cv_89_0001.pdf   Xem online
9 85/CĐCTV-CSPL Triển khai Ngày hội hiến máu tình nguyện Bộ Công Thương năm 2021 10/03/2021 cv_85_0001.pdf   Xem online
10 83/HD-CĐCT Hướng dẫn Tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021 trong các cấp công đoàn 10/03/2021 cv_83_0001.pdf   Xem online
11 84/CĐCT-CSPL Triển khai phần mềm Chương trình "75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển" 10/03/2021 cv_84_0001.pdf   Xem online
12 82/ CĐCT-ToC Quy trình kiện toàn nhân sự BCH, BTV, UBKT và các chức danh trong Ban Chấp hành, UBKT Công đoàn cơ sở trực thuộc 09/03/2021 cv_82_0001.pdf   Xem online
13 79/CĐCT-CSPL Hướng dẫn khen thưởng tặng Bằng Lao động sáng tạo năm 2021 08/03/2021 cv_79_0001.pdf   Xem online
14 80/CĐCT-CSPL Thông tin những vướng mắc trong việc thực hiện chế độ, chính sách pháp luật đối với người lao động tại cơ sở 08/03/2021 cv_80_0001.pdf   Xem online
15 78/CĐCT-CSPL Phối hợp triển khai hoạt động xã hội của Ngành năm 2021 03/03/2021 cv78.rar