Thứ tư, ngày 06 tháng 12 năm 2023
Thứ tư, ngày 06 tháng 12 năm 2023

Chính sách pháp luật, ATVSLĐ

432 doanh nghiệp trong ngành Công Thương tổ chức Hội nghị người lao động

432 doanh nghiệp trong ngành Công Thương tổ chức Hội nghị người lao động

CĐCTVN đã đôn đốc, hướng dẫn các CĐCS tiếp tục thực hiện rà soát, chỉnh sửa và bổ sung thoả ước lao động tập thể  
Khuyến khích các đơn vị tham gia tổ chức Chương trình “Chợ Tết Công đoàn"

Khuyến khích các đơn vị tham gia tổ chức Chương trình “Chợ Tết Công đoàn"

CĐCTVN vừa xây dựng kế hoạch Tổ chức các hoạt động chăm lo cho ĐV, NLĐ nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.  
Ngành Công Thương có 458 đơn vị đã xây dựng quy chế dân chủ cơ sở

Ngành Công Thương có 458 đơn vị đã xây dựng quy chế dân chủ cơ sở

Ngành Công Thương có 458 đơn vị đã xây dựng quy chế dân chủ cơ sở  
Năm 2022 thu nhập của người lao động ngành Công Thương ổn định

Năm 2022 thu nhập của người lao động ngành Công Thương ổn định

Từ đầu năm 2022 đến nay, toàn ngành Công Thương không xảy ra tranh chấp lao động dẫn đến ngừng việc tập thể.  
Toàn ngành Công Thương đã có hơn 112.580 sáng kiến

Toàn ngành Công Thương đã có hơn 112.580 sáng kiến

Toàn ngành Công Thương đã có hơn 112.580 sáng kiến  
CĐCTVN tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình Chợ Tết Công đoàn năm 2023”

CĐCTVN tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình Chợ Tết Công đoàn năm 2023”

Chủ đề Tết năm 2023 theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chọn sẽ là “Tết Sum vầy - Xuân gắn kết”