banner2019
 
Thứ năm, ngày 25 tháng 04 năm 2024
Thứ năm, ngày 25 tháng 04 năm 2024
Tên văn bản Hướng dẫn thực hiện dân chủ tại các đơn vị trong ngành Công Thương năm 2024
Tải file Download  Xem online
Mô tả Hướng dẫn thực hiện dân chủ tại các đơn vị trong ngành Công Thương năm 2024
Số hiệu văn bản 626/BCT-CĐCT Ngày có hiệu lực 29/12/2023
Ngày ban hành 29/12/2023 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Nguyễn Hồng Diên - Phan Văn Bản