Thứ ba, ngày 22 tháng 10 năm 2019
Thứ ba, ngày 22 tháng 10 năm 2019

Tổ chức, đoàn viên công đoàn

Hội nghị Công đoàn tham gia kết nối các trường đào tạo và doanh nghiệp Ngành Công Thương khu vực phía Nam

Hội nghị Công đoàn tham gia kết nối các trường đào tạo và doanh nghiệp Ngành Công Thương khu vực phía Nam

Hội nghị đã đánh giá tình hình kết nối giữa các đơn vị đào tạo và các doanh nghiệp trong ngành thời gian qua  
Hội nghị thành lập Công đoàn cơ sở Tập đoàn Trường Tiền trực thuộc CĐCTVN

Hội nghị thành lập Công đoàn cơ sở Tập đoàn Trường Tiền trực thuộc CĐCTVN

Ngày 05/5/2019, tại Khách sạn La Thành - thủ đô Hà Nội, Ban vận động thành lập CĐCS Tập đoàn Trường Tiền tổ chức Hội nghị thành lập Công đoàn cơ sở  
CĐCTVN chú trọng công tác đào tạo đáp ứng yêu cầu  mới

CĐCTVN chú trọng công tác đào tạo đáp ứng yêu cầu mới

Đây là khóa học thứ 2 và 3 kể từ đầu năm 2019 của CĐCT Việt Nam  
Công đoàn Công Thương Việt Nam: Mục tiêu kết nạp 11.000 đoàn viên

Công đoàn Công Thương Việt Nam: Mục tiêu kết nạp 11.000 đoàn viên

Xác định phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong hoạt động  
CĐCTVN tổ chức khoá đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn chủ chốt năm 2019

CĐCTVN tổ chức khoá đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn chủ chốt năm 2019

Tham gia khóa học là các đồng chí Uỷ viên BCH, UV UBKT CĐCTVN khoá III, các đồng chí Chủ tịch CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở và CBCC cơ quan CĐCTVN  
CĐCTVN tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ ba, nhiệm kỳ 2018 - 2023

CĐCTVN tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ ba, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Hội nghị lần này đã thông qua Dự thảo báo cáo hoạt động công đoàn năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019