Thứ hai, ngày 26 tháng 08 năm 2019
Thứ hai, ngày 26 tháng 08 năm 2019

Tổ chức, đoàn viên công đoàn

CĐCTVN chú trọng công tác đào tạo đáp ứng yêu cầu  mới

CĐCTVN chú trọng công tác đào tạo đáp ứng yêu cầu mới

Đây là khóa học thứ 2 và 3 kể từ đầu năm 2019 của CĐCT Việt Nam  
Công đoàn Công Thương Việt Nam: Mục tiêu kết nạp 11.000 đoàn viên

Công đoàn Công Thương Việt Nam: Mục tiêu kết nạp 11.000 đoàn viên

Xác định phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong hoạt động  
CĐCTVN tổ chức khoá đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn chủ chốt năm 2019

CĐCTVN tổ chức khoá đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn chủ chốt năm 2019

Tham gia khóa học là các đồng chí Uỷ viên BCH, UV UBKT CĐCTVN khoá III, các đồng chí Chủ tịch CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở và CBCC cơ quan CĐCTVN  
CĐCTVN tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ ba, nhiệm kỳ 2018 - 2023

CĐCTVN tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ ba, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Hội nghị lần này đã thông qua Dự thảo báo cáo hoạt động công đoàn năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019  
Hội nghị Ban Thường vụ CĐCTVN lần thứ hai, khóa III

Hội nghị Ban Thường vụ CĐCTVN lần thứ hai, khóa III

Chủ tịch CĐCTVN Trần Quang Huy chủ trì điều hành Hội nghị.  
Đại hội CĐCTVN lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023

Đại hội CĐCTVN lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023

Đ/c Trần Quang Huy tiếp tục được bầu làm Chủ tịch CĐCTVN. Các đồng chí: Vũ Trường Sơn, Lê Thị Đức, Quách Văn Ngọc giữ chức Phó Chủ tịch CĐCTVN nhiệm kỳ 2018 - 2023