Thứ năm, ngày 28 tháng 01 năm 2021
Thứ năm, ngày 28 tháng 01 năm 2021

Tổ chức, đoàn viên công đoàn

Công đoàn Công Thương Việt Nam tiếp nhận Công đoàn Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà

Công đoàn Công Thương Việt Nam tiếp nhận Công đoàn Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà

CĐCTVN tiếp nhận Công đoàn Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà  
CĐCTVN: Tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VI

CĐCTVN: Tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VI

Hội nghị sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020  
CĐCTVN: Tổ chức Hội nghị triển khai Bộ luật Lao động năm 2019 và tập huấn hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII

CĐCTVN: Tổ chức Hội nghị triển khai Bộ luật Lao động năm 2019 và tập huấn hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII

Hội nghị được tổ chức nhằm bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ trong quá trình triển khai thực hiện Bộ luật Lao động và Điều lệ Công đoàn Việt Nam  
Triển khai phần mềm quản lý đoàn viên cho cán bộ công đoàn Công ty cổ phần Giày Hồng Bảo

Triển khai phần mềm quản lý đoàn viên cho cán bộ công đoàn Công ty cổ phần Giày Hồng Bảo

Lớp tập huấn có 30 cán bộ công đoàn chủ chốt của Công ty  
Lễ ra mắt thành lập Công đoàn Công ty cổ phần In và Bao bì VPC

Lễ ra mắt thành lập Công đoàn Công ty cổ phần In và Bao bì VPC

Ban Chấp hành Công đoàn Công ty cổ phần In và Bao bì VPC được tín nhiệm bầu ra gồm 05 Ủy viên BCH