Thứ năm, ngày 01 tháng 10 năm 2020
Thứ năm, ngày 01 tháng 10 năm 2020

Tổ chức, đoàn viên công đoàn

Hành chính hóa trong hoạt động công đoàn: Giải pháp khắc phục

Hành chính hóa trong hoạt động công đoàn: Giải pháp khắc phục

Cần phải có những hướng đi hành động mới thay đổi để phù hợp với tình hình mới  
CĐCTVN: Tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 12 nhiệm kỳ 2013-2018

CĐCTVN: Tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 12 nhiệm kỳ 2013-2018

Công đoàn Công Thương Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 12 nhiệm kỳ 2013-2018, Chủ tịch Lý Quốc Hùng chủ trì Hội nghị  
Tập huấn Kỹ năng tuyên truyền phát triển đoàn viên cho 130 cán bộ công đoàn

Tập huấn Kỹ năng tuyên truyền phát triển đoàn viên cho 130 cán bộ công đoàn

Công đoàn Công Thương Việt Nam đã tổ chức tập huấn "Kỹ năng tuyên truyền phát triển đoàn viên" cho 130 cán bộ công đoàn  
Tọa đàm “Giải pháp khắc phục tình trạng hành chính hóa trong tổ chức và hoạt động Công đoàn”

Tọa đàm “Giải pháp khắc phục tình trạng hành chính hóa trong tổ chức và hoạt động Công đoàn”

Viện Công nhân và Công đoàn đã phối hợp với Công đoàn Công thương Việt Nam tổ chức Tọa đàm “Giải pháp khắc phục tình trạng hành chính hóa trong tổ chức và hoạt động Công đoàn”  
Hội nghị đánh giá chương trình hợp tác đào tạo giảng viên của CĐCTVN với TW Liên hiệp CĐ Lào

Hội nghị đánh giá chương trình hợp tác đào tạo giảng viên của CĐCTVN với TW Liên hiệp CĐ Lào

Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện đã có 3 khóa đào tạo cho 119 lượt cán bộ công đoàn các cấp  
CĐCTVN: Tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 11 và Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 8 (nhiệm kỳ 2013-2018)

CĐCTVN: Tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 11 và Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 8 (nhiệm kỳ 2013-2018)

Chủ tịch Lý Quốc Hùng nêu bật sự cần thiết phải đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn trong thời gian tới thông qua đề án đổi mới hoạt động của CĐCTVN