Thứ tư, ngày 19 tháng 02 năm 2020
Thứ tư, ngày 19 tháng 02 năm 2020

Tổ chức, đoàn viên công đoàn

CĐCTVN: Tập huấn “Vai trò của CĐ với việc chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường”

CĐCTVN: Tập huấn “Vai trò của CĐ với việc chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường”

Lớp tập huấn đã được các đại biểu đánh giá cao, các ý kiến thảo luận sôi nổi  
CĐCTVN: Nỗ lực xây dựng đội ngũ đoàn viên vững mạnh

CĐCTVN: Nỗ lực xây dựng đội ngũ đoàn viên vững mạnh

CĐCTVN vẫn luôn nỗ lực xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ công đoàn mạnh cả về lượng và chất  
CĐCTVN: Tổ chức tập huấn "Kỹ năng tuyên truyền phát triển đoàn viên" khu vực phía Nam

CĐCTVN: Tổ chức tập huấn "Kỹ năng tuyên truyền phát triển đoàn viên" khu vực phía Nam

Phát triển đoàn viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng và cấp bách mang tính sống còn của tổ chức Công đoàn  
Công đoàn Công Thương Việt Nam: Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn vững mạnh

Công đoàn Công Thương Việt Nam: Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn vững mạnh

Hầu hết các cán bộ công đoàn đều có trình độ năng lực, kinh nghiệm, nhiệt tình và tâm huyết với hoạt động công đoàn  
CĐCTVN tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 11

CĐCTVN tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 11

CĐCTVN đã chỉ đạo các cấp công đoàn trong Ngành tiếp tục tuyên truyền, vận động, phối hợp chặt chẽ với chuyên môn, chăm lo đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho người lao động  
CĐCTVN: Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn khu vực phía Nam

CĐCTVN: Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn khu vực phía Nam

Mục đích chương trình tập huấn nhằm trang bị cho cán bộ công đoàn nắm vững phương pháp, quy trình và kỹ năng đối thoại tại nơi làm việc