banner2019
 
Thứ năm, ngày 18 tháng 07 năm 2024
Thứ năm, ngày 18 tháng 07 năm 2024
CĐCTVN tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 24 (nhiệm kỳ 2018-2023)
Cập nhật lúc 02:03 ngày 18/07/2022
Ngày 14/7/2022, Công đoàn Công Thương Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ CĐCTVN lần thứ 24 (nhiệm kỳ 2018-2023). Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của đồng chí Quách Văn Ngọc - Phó Chủ tịch CĐCTVN. 
Tại Hội nghị các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ đã thông qua dự thảo Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và triển khai các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Báo cáo công tác hoạt động của UBKT Công đoàn Công Thương Việt Nam 6 tháng đầu năm 2022 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Báo cáo công khia dự toán tài chính năm 2022.
Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, các đơn vị trong Ngành đã triển khai nhiều phong trào thi đua phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh của đơn vị. Toàn Ngành đã có 15.000 sáng kiến, mang lại giá trị làm lợi 900 triệu đồng. Thực hiện Chương trình “01 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid- 19”. Với quyết tâm và sự động viên, khích lệ của CĐCTVN; sự đồng lòng, nhiệt tình hưởng ứng tham gia của đông đảo của đoàn viên, CNVCLĐ trong toàn Ngành. Tính đến ngày 28/6/2022 toàn Ngành đã ắp được 6.404 sáng kiến lên hệ thống phần mềm của TLĐ. Triển khai Tháng Tháng Công nhân và Tháng ATVSLĐ năm 2022 CĐCTVN đã có các hoạt động “Cảm ơn người lao động” cụ thể: Hỗ trợ 300.000.000 đồng kinh phí hỗ trợ xây 06 nhà ở “Mái ấm Công đoàn” cho ĐV, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở thuộc Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam, Công đoàn TCT Giấy Việt Nam, Công đoàn TCT Thép Việt Nam - CTCP. Hỗ  trợ 210.000.000 triệu đồng cho 210 ĐV, NLĐ bị TNLĐ tại các Công đoàn các cấp trực thuộc. Trích 1,863 tỷ đồng từ nguồn ngân sách CĐCTVN để chăm lo trên 1.863 ĐV, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn tại CĐCTCS, CĐCS, đơn vị trực thuộc. Ngoài ra CĐCTVN còn tổ chức thăm, động viên và tặng quà, hỗ trợ trực tiếp tại các đơn vị thuộc CĐCTCS, CĐCS trực thuộc với tổng số tiền là 121 triệu đồng. Hỗ trợ kinh phí xây nhà “Mái ấm Công đoàn” tại một số đơn vị; Tặng quà cho nhà “Mái ấm Công đoàn” CĐ TCT Giấy Việt Nam. Trợ cấp đột xuất cho ĐV, NLĐ trực thuộc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bên cạnh đó, nhằm góp phần đảm bảo và nâng cao sức khỏe cho CNLĐ, CĐCTVN trích số tiền là: 85.6 triệu đồng từ nguồn ngân sách, hỗ trợ thiết bị lọc nước tại nhà ăn các đơn vị trực thuộc CĐ TCty Thép Việt Nam-CTCP, CĐ TCty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP. Cùng với CĐCTVN, công đoàn các đơn vị cũng thực hiện tốt công tác chăm lo, hỗ trợ cho ĐV, NLĐ, tiêu biểu như CĐ CN Hóa chất VN, CĐ TCT Thép VN-CTCP, CĐ TCT Thuốc lá VN, CĐ TCT Giấy Việt Nam, CĐ Xăng dầu VN, CĐ TCT Máy Động lực – Máy Nông nghiệp VN - CTCP , CĐ TCT CP Rượu – Bia – NGK Hà Nội… Nhân dịp Tháng Công nhân và Tháng ATVSLĐ toàn Ngành đã chi thực hiện các hoạt động với tổng số tiền trên 10 tỷ đồng, riêng CĐCTVN là trên 3 tỷ đồng.
Nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm, CĐCTVN phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu Chương trình 1 triệu sáng kiến” giai đoạn 2 đạt hiệu quả (từ tháng 6/2022 đến tháng 9/2023). Phát động phong trào tập hợp ý tưởng trong CBCNVCLĐ. Các đơn vị chú trọng tổ chức tốt hoạt động các nhóm, tổ hỗ trợ sáng kiến, các nhóm tập hợp phát triển ý tưởng; đưa phong trào thành phong trào chính của đơn vị, phấn đấu mỗi CNVCLĐ trong đơn vị một năm  có ít nhất một ý tưởng mới. Tổng kết và tuyên dương khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học  2021 – 2022. Khen thưởng công tác hoạt động xã hội và công tác tài chính công đoàn năm 2022. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động CNVCLĐ và hướng dẫn các cấp công đoàn triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Trong công tác đối ngoại củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác với những đối tác truyền thống, quan trọng, thúc đẩy các quan hệ láng giềng, khu vực, đề xuất những nội dung hợp tác mới, vận động sự hỗ trợ về nhân lực, tài lực... cũng như kinh nghiệm thực tế cho công tác đào tạo, phục vụ mục tiêu chung của CĐCTVN và Công đoàn Việt Nam. Nâng cao hiệu quả của thông tin đối ngoại, đẩy mạnh công tác nghiên cứu quốc tế về hoạt động công đoàn nói chung và kinh nghiệm hoạt động công đoàn trong điều kiện khó khăn do dịch bệnh Covid-19. Tiếp tục bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao trình độ về mọi mặt cho cán bộ làm công tác đối ngoại và tham gia mạng lưới cộng tác viên đối ngoại.
Bên cạnh đó, thực hiện kế hoạch về tổ chức Đại hội các cấp tiến tới Đại hội thứ IV CĐCTVN và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Ban Thường vụ đã tham gia ý kiến về Kế hoạch tổ chức Đại hội IV CĐCTVN và quyết định thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội.
TL