banner2019
 
Thứ năm, ngày 18 tháng 07 năm 2024
Thứ năm, ngày 18 tháng 07 năm 2024
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 01/2019/TT-BVHTTDL Thông tư Quy định về đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng 17/01/2019 012019tt-bvhttdl.pdf   Xem online
2 801/TB-CĐQP Thông báo về việc bổ nhiệm chức vụ và chữ ký cán bộ 05/11/2018 801_tb-cdqp.pdf   Xem online
3 216/TB-CĐCAND Thông báo về việc thay đổi địa điểm làm việc của CĐ Công an nhân dân 06/09/2018 216_tb-cdcand.pdf   Xem online
4 01/2016/TT-BNV Thông tư hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2005/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập 13/01/2016 tt.doc  
5 959/QĐ-BHXH Quyết định quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế 09/09/2015 959_qd-bhxh_293091.pdf   Xem online
6 301/TCDS-TTGD Công văn về việc hướng dẫn công tác truyền thông hưởng ứng các sự kiện năm 2015 04/06/2015 cv_301_tcds_byt001.pdf   Xem online
7 1822/QCPH/BCT-TLĐ Quy chế phối hợp công tác giữa Bộ Tài chính và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 08/12/2014 qcph_1822_001.pdf   Xem online
8 Đề cương tuyên truyền 45 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/9/1969 - 2/9/2014) 02/09/2014 ðe_cuong_tt_di_chuc_001.pdf   Xem online
9 342/BVHTTDL-GĐ Công văn về tổ chức hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2014 18/02/2014 qd_2589_-_ttg_phe_duyet_de_an_to_chuc_cac_hd_nhan_ngay_qthp_hang_nam.pdf   Xem online
10 324/BVHTTDL-GĐ Tài liệu tuyên truyền: Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2014 18/02/2014 cv-3422014-03-20-1.pdf   Xem online
11 03/TT-LB Thông tư liên bộ của Bộ LĐTB&XH - Y tế số 03/TT-LB ngày 28/01/1994 quy định các điều kiện có hại và các công việc không được sử dụng lao động nữ 28/01/1994 thong_tu_lien_bo_so_03_-1994_-_quy_dinh_cac_dk_co_hai_&_cv_khong_sd_ld_nu.doc