Thứ tư, ngày 11 tháng 12 năm 2019
Thứ tư, ngày 11 tháng 12 năm 2019

Tuyên truyền giáo dục

Sôi nổi Hội thao Khối thi đua Công đoàn ngành Trung ương

Sôi nổi Hội thao Khối thi đua Công đoàn ngành Trung ương

Dự lễ khai mạc có đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN  
Petrolimex với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Petrolimex với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Đây không chỉ là khẩu hiệu mà còn xuất phát từ thực tiễn nhằm phát huy nội lực, tạo công ăn việc làm, thúc đẩy sản xuất phát triển