Thứ tư, ngày 11 tháng 12 năm 2019
Thứ tư, ngày 11 tháng 12 năm 2019

Công đoàn vì lợi ích đoàn viên

Tổng Liên đoàn LĐVN ban hành Kế hoạch triển khai Đề án đầu tư, xây dựng các thiết chế công đoàn

Tổng Liên đoàn LĐVN ban hành Kế hoạch triển khai Đề án đầu tư, xây dựng các thiết chế công đoàn

Tổng Liên đoàn Lao động VN vừa ban hành Kế hoạch số 14/KH-TLĐ về tổ chức, triển khai thực hiện Đề án Đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại khu công nghiệp và khu chế xuất  
Cty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao: Thêm một thiết chế văn hóa phục vụ công nhân

Cty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao: Thêm một thiết chế văn hóa phục vụ công nhân

Như vậy, cùng với một loạt công trình đã được sử dụng từ nhiều năm qua đây là một công trình thể hiện sự nỗ lực của Cty trong việc xây dựng thêm một thiết chế văn hóa cấp Công ty