banner2019
 
Thứ năm, ngày 23 tháng 05 năm 2024
Thứ năm, ngày 23 tháng 05 năm 2024

Sổ tay cán bộ Công đoàn

Phương pháp hoạt động của Chủ tịch công đoàn cơ sở

Phương pháp hoạt động của Chủ tịch công đoàn cơ sở

Nói về phương pháp hoạt động của Chủ tịch công đoàn cơ sở tức là nói đến cách thức hoạt động của Chủ tịch mcông đoàn cơ sở  
Nội dung hoạt động của Chủ tịch Công đoàn cơ sở trong giai đoạn hiện nay

Nội dung hoạt động của Chủ tịch Công đoàn cơ sở trong giai đoạn hiện nay

Chủ tịch công đoàn cơ sở là người đứng đầu Ban chấp hành, Ban thường vụ công đoàn cơ sở, người trực tiếp chịu trách nhiệm trước Ban chấp hành công đoàn về tổ chức hoạt động của công đoàn cơ sở.  
Kỹ năng nắm bắt tâm trạng, tư tưởng của CNVCLĐ

Kỹ năng nắm bắt tâm trạng, tư tưởng của CNVCLĐ

Tâm trạng hiểu theo nghĩa chung là trạng thái tâm lý, tinh thần của con người, xuất hiện và tồn tại dưới tác động của các yếu tố chủ quan và khác quan  
Thành lập tổ công đoàn và phân công nhiệm vụ đối với tổ trưởng công đoàn

Thành lập tổ công đoàn và phân công nhiệm vụ đối với tổ trưởng công đoàn

Ban chấp hành CĐCS căn cứ vào tình hình sản xuất, số lượng đoàn viên, người lao động trong doanh nghiệp và từng bộ phận/tổ/đội/chuyền sản xuất  
Tổ chức tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên

Tổ chức tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên

Để buổi tuyên truyền, vận động người lao động gia nhập công đoàn đạt kết quả tốt, cán bộ tuyên truyền cần dự kiến thời gian, chuẩn bị địa điểm và phương pháp tiến hành phù hợp  
Nội dung hoạt động của công đoàn cơ sở

Nội dung hoạt động của công đoàn cơ sở

Lưu ý đối với chủ tịch CĐCS trong công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ của công đoàn: Mọi hoạt động đều 5 rõ (Rõ việc, rõ người thực hiện, rõ cách làm, rõ thời gian hoàn thành, rõ mức độ kết quả).