Chủ nhật, ngày 10 tháng 12 năm 2023
Chủ nhật, ngày 10 tháng 12 năm 2023

10 năm thành lập CĐCTVN

Kết quả Cuộc thi “Tìm hiểu về CĐCTVN" (Minigame) tuần thứ ba

Kết quả Cuộc thi “Tìm hiểu về CĐCTVN" (Minigame) tuần thứ ba

Kết thúc Tuần thi thứ ba, Ban Tổ chức cuộc thi xin công bố kết quả cuộc thi như sau  
"Bí kíp” chiến thắng trò chơi trực tuyến (minigame) trong Cuộc thi Tìm hiểu về CĐCTVN - Tuần thứ 4

"Bí kíp” chiến thắng trò chơi trực tuyến (minigame) trong Cuộc thi Tìm hiểu về CĐCTVN - Tuần thứ 4

an Tổ chức cuộc thi cung cấp cho người chơi một số thông tin sau đây  
Kết quả Cuộc thi “Tìm hiểu về Công đoàn Công Thương Việt Nam” (Minigame) tuần thứ hai

Kết quả Cuộc thi “Tìm hiểu về Công đoàn Công Thương Việt Nam” (Minigame) tuần thứ hai

Kết thúc Tuần thi thứ hai, Ban Tổ chức cuộc thi xin công bố kết quả cuộc thi như sau:  
Kết quả Cuộc thi “Tìm hiểu về CĐCTVN” (Minigame) tuần thứ nhất

Kết quả Cuộc thi “Tìm hiểu về CĐCTVN” (Minigame) tuần thứ nhất

Kết thúc Tuần thi thứ nhất, Ban Tổ chức cuộc thi xin công bố kết quả cuộc thi như sau  
“Bí kíp” chiến thắng trò chơi trực tuyến (minigame) trong Cuộc thi Tìm hiểu về CĐCTVN - Tuần thứ 2

“Bí kíp” chiến thắng trò chơi trực tuyến (minigame) trong Cuộc thi Tìm hiểu về CĐCTVN - Tuần thứ 2

Ban Tổ chức cuộc thi cung cấp cho người chơi một số thông tin sau đây