Chủ nhật, ngày 05 tháng 04 năm 2020
Chủ nhật, ngày 05 tháng 04 năm 2020

Bản tin

Bản tin điện tử CĐCTVN tháng 5/2019

Bản tin điện tử CĐCTVN tháng 5/2019

Tin hoạt động nổi bật trong tháng.  
Bản tin điện tử CĐCTVN Tháng 4/2019

Bản tin điện tử CĐCTVN Tháng 4/2019

Tin hoạt động nổi bật đã triển khai trong tháng  
Bản tin Công đoàn Công Thương Việt Nam tháng 5+6/2015

Bản tin Công đoàn Công Thương Việt Nam tháng 5+6/2015

Thông tin tổng hợp hoạt động của CĐCTVN trong Tháng Công nhân và chào mừng Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc