Thứ năm, ngày 12 tháng 12 năm 2019
Thứ năm, ngày 12 tháng 12 năm 2019

Hoạt động ủy ban kiểm tra

CĐCTVN: Tập huấn nghiệp vụ Ủy ban kiểm tra năm 2016

CĐCTVN: Tập huấn nghiệp vụ Ủy ban kiểm tra năm 2016

Việc áp dụng phương pháp tích cực đã động viên và phát huy tính chủ động của các học viên  
CĐCTVN: Sơ kết nửa nhiệm kỳ 2013-2018 và triển khai công tác ủy ban kiểm tra công đoàn năm 2016

CĐCTVN: Sơ kết nửa nhiệm kỳ 2013-2018 và triển khai công tác ủy ban kiểm tra công đoàn năm 2016

Hội nghị đã thảo luận, thống nhất về Báo cáo sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội II CĐCTVN về hoạt động UBKT và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016  
CĐCTVN đánh giá kết quả hoạt động ủy ban kiểm tra năm 2015

CĐCTVN đánh giá kết quả hoạt động ủy ban kiểm tra năm 2015

Hội nghị đã thảo luận và thống nhất vào Dự thảo báo cáo sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội II CĐCTVN về công tác UBKT công đoàn  
CĐCTVN: Tích cực nâng cao chất lượng của Ủy ban kiểm tra

CĐCTVN: Tích cực nâng cao chất lượng của Ủy ban kiểm tra

Hàng năm, UBKT sẽ kiểm tra ít nhất 25% công đoàn cấp dưới về tài chính và 20% về chấp hành Điều lệ  
CĐCTVN: Tổ chức triển khai Nghị quyết về nâng cao chất lượng hoạt động UBKT công đoàn

CĐCTVN: Tổ chức triển khai Nghị quyết về nâng cao chất lượng hoạt động UBKT công đoàn

Triển khai Nghị quyết 06b/NQ-TLĐ ngày 03/8/2015 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các văn bản mới liên quan  
CĐCTVN làm việc với công đoàn cơ sở thuộc CĐ TCty CP Xây dựng Công nghiệp VN

CĐCTVN làm việc với công đoàn cơ sở thuộc CĐ TCty CP Xây dựng Công nghiệp VN

Chủ tịch CĐCTVN đã biểu dương thành tích của các đơn vị; đồng thời tiếp thu những kiến nghị, đề xuất của chuyên môn và các công đoàn cơ sở