Thứ tư, ngày 19 tháng 06 năm 2019
Thứ tư, ngày 19 tháng 06 năm 2019

Thi đua, khen thưởng

CĐCVTN đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng

CĐCVTN đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng

Phong trào thi đua trong CNVCLĐ luôn là một trong những hoạt động nổi bật được công đoàn các cấp trực thuộc CĐCTVN tổ chức, phát động  
CĐCTVN: Giúp đoàn viên phát huy sáng kiến, sáng tạo làm lợi cho doanh nghiệp

CĐCTVN: Giúp đoàn viên phát huy sáng kiến, sáng tạo làm lợi cho doanh nghiệp

Trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, toàn Ngành đã có hơn 10 vạn sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, làm lợi hơn 1.400 tỉ đồng  
CĐCTVN: Vun đắp niềm tin, kỳ vọng của người lao động

CĐCTVN: Vun đắp niềm tin, kỳ vọng của người lao động

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của BCH CĐCTVN trong chỉ đạo công tác phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn  
Tổng kết công tác năm 2017 và ký giao ước thi đua của  Khối Thi đua 06 Công đoàn Ngành Trung ương

Tổng kết công tác năm 2017 và ký giao ước thi đua của Khối Thi đua 06 Công đoàn Ngành Trung ương

Ngày 09/01/2018, Khối Thi đua 06 Công đoàn Ngành Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và Ký giao ước thi đua năm 2018  
Khối 06 CĐ ngành TW khảo sát công tác thi đua công đoàn tại VEAM

Khối 06 CĐ ngành TW khảo sát công tác thi đua công đoàn tại VEAM

Ngày 19/12/2017 tại Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP đã diễn ra Hội nghị khảo sát công tác thi đua công đoàn