banner2019
 
Thứ ba, ngày 16 tháng 04 năm 2024
Thứ ba, ngày 16 tháng 04 năm 2024

Thi đua, khen thưởng

Tuyên dương 30 các tập thể và 130 cá nhân tiêu biểu ngành Công Thương

Tuyên dương 30 các tập thể và 130 cá nhân tiêu biểu ngành Công Thương

Hội nghị đã tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế trong công tác chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng  
Đẩy mạnh phong trào thi đua, phát huy sáng tạo của người lao động

Đẩy mạnh phong trào thi đua, phát huy sáng tạo của người lao động

Hưởng ứng các phong trào thi đua, công nhân viên chức lao động các đơn vị trong toàn ngành đã có hơn 150.000 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, làm lợi trên 8.000 tỉ đồng  
Đẩy mạnh tuyên truyền gương thi đua tiêu biểu tại cơ sở

Đẩy mạnh tuyên truyền gương thi đua tiêu biểu tại cơ sở

Trong năm 2020, CĐ CTVN sẽ đẩy mạnh các giải pháp tuyên truyền, vận động, kết nạp đoàn viên, thành lập CĐCS  
Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước năm 2020 trong ngành Công Thương

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước năm 2020 trong ngành Công Thương

Bộ trưởng Công Thương và Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam đã có Chỉ thị liên tịch Về tổ chức các phong trào thi đua yêu nước  
Hoạt động công đoàn các trường ngành Công Thương có nhiều chuyến biến tích cực

Hoạt động công đoàn các trường ngành Công Thương có nhiều chuyến biến tích cực

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Trần Văn Thuật dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị  
Triển khai có hiệu quả các trọng tâm hướng tới lợi ích người lao động

Triển khai có hiệu quả các trọng tâm hướng tới lợi ích người lao động

Chủ tịch CĐCTVN Trần Quang Huy khẳng định công tác tài chính - xã hội và kiểm tra giám sát là những trọng tâm của hoạt động công đoàn