banner2019
 
Chủ nhật, ngày 23 tháng 06 năm 2024
Chủ nhật, ngày 23 tháng 06 năm 2024

Công đoàn cơ sở trực thuộc

CĐ Công ty Thuốc lá Sài Gòn tổ chức Hội nghị đối thoại, giao lưu về chế độ chính sách cho NLĐ năm 2024

CĐ Công ty Thuốc lá Sài Gòn tổ chức Hội nghị đối thoại, giao lưu về chế độ chính sách cho NLĐ năm 2024

Ban Tổ chức đã cảm ơn những ý kiến chia sẻ về kinh nghiệm giải quyết các vấn đề trong hoạt động công đoàn  
Sôi nổi các hoạt động thiết thực chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3

Sôi nổi các hoạt động thiết thực chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3

Đây là dịp để cán bộ, viên chức, người lao động trong nhà trường giao lưu, gặp gỡ, trao đổi  
Hội nghị Viên chức, người lao động năm 2024

Hội nghị Viên chức, người lao động năm 2024

Tham dự có hơn 250 đại biểu là đại diện cho viên chức, người lao động Nhà trường.  
Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2022 - 2023

Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2022 - 2023

Tham dự có đại biểu đại diện cho toàn thể viên chức, người lao động của Nhà trường.