Thứ ba, ngày 06 tháng 06 năm 2023
Thứ ba, ngày 06 tháng 06 năm 2023

Công đoàn cơ sở trực thuộc

Công đoàn Công ty Cổ phần Tập đoàn TASECO đã tổ chức thành công Đại hội khóa IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Công đoàn Công ty Cổ phần Tập đoàn TASECO đã tổ chức thành công Đại hội khóa IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Ban Chấp hành Công đoàn Công ty, nhiệm kỳ 2023- 2028, gồm 15 đồng chí  
Công đoàn Công ty CP Dầu Thực vật Tân Bình và Cơ quan Tổng công ty Vocarimex tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028

Công đoàn Công ty CP Dầu Thực vật Tân Bình và Cơ quan Tổng công ty Vocarimex tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028

Các đại biểu đã phát huy dân chủ, nêu cao tình thần trách nhiệm lựa chọn và bầu Ban Chấp hành khóa mới  
 Công đoàn Viện Năng lượng tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028

Công đoàn Viện Năng lượng tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028

Tại đại hội, các đại biểu đã sáng suốt lựa chọn, bầu ra được Ban Chấp hành Công đoàn Viện nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 09 đồng chí  
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Công ty Rạng Động nhiệm kỳ 2023 - 2028

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Công ty Rạng Động nhiệm kỳ 2023 - 2028

Trên tinh thần trách nhiệm cao, đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn Công ty khóa 24, nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 13 đồng chí.  
Đại hội Công đoàn Công ty Cổ phần Cơ điện – Luyện kim Thái Nguyên thành công tốt đẹp

Đại hội Công đoàn Công ty Cổ phần Cơ điện – Luyện kim Thái Nguyên thành công tốt đẹp

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn khóa VI, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 05 đồng chí