Thứ ba, ngày 22 tháng 10 năm 2019
Thứ ba, ngày 22 tháng 10 năm 2019
Từ khóa:   
Từ ngày:    Đến ngày:


STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 25/2018/QH14 Luật Tố cáo năm 2018 25/06/2018 luat_to_cao_2018.rar  
2 04/2017/QĐ-TTg Quyết định quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện 09/03/2017 04signed.pdf   Xem online
3 09-CT/TW Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và đại hội Công đoàn Việt Nam làn thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 17/11/2016 ct_09_bchtw.pdf   Xem online
4 1791/QĐ-TTg Quyết định về Ngày Công tác xã hội Việt Nam 15/09/2016 qd_1791_ttcp_full.pdf   Xem online
5 176/TB-VPCP Thông báo Kết luận Hội nghị thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2016 13/07/2016 tb_176_vpcp_full.pdf   Xem online
6 06-CV/VPTW Công văn V/v gửi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng 29/01/2016 cv_twd_full.pdf   Xem online
7 120-KL/TW Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở 07/01/2016 ket_luan_so_120.doc  
8 122/2015/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC Ở DOANH NGHIỆP, LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ, HỢP TÁC XÃ, TỔ HỢP TÁC, TRANG TRẠI, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN VÀ CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC CÓ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG THEO HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 14/11/2015 nd_122_nam_2015.doc  
9 115/2015/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm xã hội bắt buộc 11/11/2015 115_2015_nd-cp_279974.pdf   Xem online
10 85/2015/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ 01/10/2015 85_2015_nd-cp_291926.doc  
11 63/2015/NĐ-CP Nghị định quy định chính sách đối với lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu 22/07/2015 634.pdf   Xem online
12 61/2015/NĐ-CP Nghị định quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ Quốc gia việc làm 09/07/2015 281864.pdf   Xem online
13 56/2015/NĐ-CP Nghị định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức 09/06/2015 56_2015_nd-cp_15227415.pdf   Xem online
14 97/TB-VPCP Thông báo số 97/TB-VPCP kết luận Hội nghị thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ và Tổng LĐLĐVN năm 2015 26/03/2015 tb_97_vpcp001.pdf   Xem online
15 Nghị định 26/2015/NĐ-CP Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội 09/03/2015 vanbangoc.pdf   Xem online