Chủ nhật, ngày 10 tháng 12 năm 2023
Chủ nhật, ngày 10 tháng 12 năm 2023

Nghiên cứu, trao đổi

Một số vấn đề then chốt để xây chắc nền móng tổ chức Công đoàn

Một số vấn đề then chốt để xây chắc nền móng tổ chức Công đoàn

CĐVN đã bước sang thập kỷ thứ chín với hành trang là chiến lược đổi mới tổ chức và hoạt động để mở đường cho giai đoạn phát triển mới  
Kỷ niệm 20 năm Ngày "Gia đình Việt Nam 28/6": Cùng hướng đến "Gia đình - Bình an - Xã hội hạnh phúc"

Kỷ niệm 20 năm Ngày "Gia đình Việt Nam 28/6": Cùng hướng đến "Gia đình - Bình an - Xã hội hạnh phúc"

Chủ đề Ngày “Gia đình Việt Nam” với thông điệp “Gia đình bình an - Xã hội hạnh phúc" năm 2021 gắn với Tháng hành động Quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình  
Khẳng định vai trò của Công đoàn, người lao động trong khối đại đoàn kết

Khẳng định vai trò của Công đoàn, người lao động trong khối đại đoàn kết

Công đoàn Việt Nam luôn cùng toàn thể xã hội tham gia vào khối đại đoàn kết dân tộc  
Nâng cao năng lực cán bộ công đoàn Việt Nam trong tình hình mới

Nâng cao năng lực cán bộ công đoàn Việt Nam trong tình hình mới

Nâng cao năng lực cán bộ công đoàn Việt Nam trong tình hình mới  
Quy định về đánh giá viên chức áp dụng từ 01/7/2020

Quy định về đánh giá viên chức áp dụng từ 01/7/2020

Quy định về đánh giá viên chức áp dụng từ 01/7/2020  
CNVCLĐ ngành Công Thương trong hành trình 10 năm thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới

CNVCLĐ ngành Công Thương trong hành trình 10 năm thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới

Năm 2020 có ý nghĩa quan trọng đối với quyền bình đẳng giới