Thứ ba, ngày 22 tháng 10 năm 2019
Thứ ba, ngày 22 tháng 10 năm 2019

Nghiên cứu, trao đổi

Thời gian nghỉ chế độ ốm đau và mức hưởng Bảo hiểm xã hội

Thời gian nghỉ chế độ ốm đau và mức hưởng Bảo hiểm xã hội

Thời gian nghỉ chế độ ốm đau và mức hưởng Bảo hiểm xã hội  
Những thay đổi quan trọng từ ngày 01/7/2019 ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi cán bộ, công chức, người lao động

Những thay đổi quan trọng từ ngày 01/7/2019 ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi cán bộ, công chức, người lao động

Một số thay đổi ảnh hưởng đến quyền lợi của cán bộ, công chức, NLĐ.  
Chính phủ chọn phương án nào về độ tuổi nghỉ hưu?

Chính phủ chọn phương án nào về độ tuổi nghỉ hưu?

Ngày 19.5, Ủy ban về các vấn đề xã hội tổ chức phiên họp toàn thể thẩm tra dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi)  
 Lễ khánh thành nhà ăn ca tập thể của Công ty Cổ phần Trúc Thôn

Lễ khánh thành nhà ăn ca tập thể của Công ty Cổ phần Trúc Thôn

Đây là bếp ăn tự chọn, góp phần chăm sóc sức khỏe, cải thiện điều kiện sinh hoạt cho người lao động  
Một số suy nghĩ về việc điều chỉnh tuổi nghỉ hưu dưới góc nhìn của một tổ chức Công đoàn

Một số suy nghĩ về việc điều chỉnh tuổi nghỉ hưu dưới góc nhìn của một tổ chức Công đoàn

Trong thời gian qua, đã có nhiều diễn đàn trao đổi, thảo luận, phản biện xã hội về dự thảo sửa đổi Bộ luật Lao động theo hướng kéo dài tuổi nghỉ hưu