Thứ hai, ngày 05 tháng 06 năm 2023
Thứ hai, ngày 05 tháng 06 năm 2023

Nghiên cứu, trao đổi

Kỷ niệm 20 năm Ngày "Gia đình Việt Nam 28/6": Cùng hướng đến "Gia đình - Bình an - Xã hội hạnh phúc"

Kỷ niệm 20 năm Ngày "Gia đình Việt Nam 28/6": Cùng hướng đến "Gia đình - Bình an - Xã hội hạnh phúc"

Chủ đề Ngày “Gia đình Việt Nam” với thông điệp “Gia đình bình an - Xã hội hạnh phúc" năm 2021 gắn với Tháng hành động Quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình  
Khẳng định vai trò của Công đoàn, người lao động trong khối đại đoàn kết

Khẳng định vai trò của Công đoàn, người lao động trong khối đại đoàn kết

Công đoàn Việt Nam luôn cùng toàn thể xã hội tham gia vào khối đại đoàn kết dân tộc  
Nâng cao năng lực cán bộ công đoàn Việt Nam trong tình hình mới

Nâng cao năng lực cán bộ công đoàn Việt Nam trong tình hình mới

Nâng cao năng lực cán bộ công đoàn Việt Nam trong tình hình mới  
Quy định về đánh giá viên chức áp dụng từ 01/7/2020

Quy định về đánh giá viên chức áp dụng từ 01/7/2020

Quy định về đánh giá viên chức áp dụng từ 01/7/2020  
CNVCLĐ ngành Công Thương trong hành trình 10 năm thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới

CNVCLĐ ngành Công Thương trong hành trình 10 năm thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới

Năm 2020 có ý nghĩa quan trọng đối với quyền bình đẳng giới  
Bộ Công Thương tích cực triển khai công tác chuẩn bị cho việc thực hiện Hiệp định EVFTA

Bộ Công Thương tích cực triển khai công tác chuẩn bị cho việc thực hiện Hiệp định EVFTA

Dự kiến ngay sau khi Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện của Chính phủ, Bộ cũng sẽ ban hành Kế hoạch thực hiện của Bộ