Chủ nhật, ngày 24 tháng 03 năm 2019
Chủ nhật, ngày 24 tháng 03 năm 2019
Phần mềm tư vấn pháp luật - Người bạn đồng hành của đoàn viên CĐ và NLĐ

Phần mềm tư vấn pháp luật - Người bạn đồng hành của đoàn viên CĐ và NLĐ

Phần mềm tiếp nhận câu hỏi của người dùng thông qua cửa sổ (chatbox) đặt tại cổng thông tin điện tử của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (địa chỉ:...