Thứ ba, ngày 22 tháng 10 năm 2019
Thứ ba, ngày 22 tháng 10 năm 2019
5 thay đổi cần lưu ý trong chính sách BHXH từ năm 2020

5 thay đổi cần lưu ý trong chính sách BHXH từ năm 2020

Từ năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở đi