Thứ hai, ngày 20 tháng 09 năm 2021
Thứ hai, ngày 20 tháng 09 năm 2021
Xây dựng đội ngũ nhân lực trình độ cao trước thách thức của cách mạng 4.0

Xây dựng đội ngũ nhân lực trình độ cao trước thách thức của cách mạng 4.0

Đứng trước sự phát triển nhanh chóng và tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, giai cấp công nhân Việt Nam có những thuận lợi đan xen với khó...
Đoàn viên Công đoàn có sáng kiến tiêu biểu làm lợi 1,8 tỷ đồng

Đoàn viên Công đoàn có sáng kiến tiêu biểu làm lợi 1,8 tỷ đồng

Anh là Nguyễn Ngọc Tuấn, sinh năm 1965, chức vụ đảm nhiệm hiện nay Phó quản đốc phân xưởng sửa chữa thiết bị cơ khí và vận tải , XN Bảo dưỡng, Tổng...