Thứ hai, ngày 05 tháng 06 năm 2023
Thứ hai, ngày 05 tháng 06 năm 2023
Nữ công nhân Supe Lâm Thao phát huy vai trò trong xây dựng doanh nghiệp vững mạnh

Nữ công nhân Supe Lâm Thao phát huy vai trò trong xây dựng doanh nghiệp vững mạnh

Những nữ cán bộ, công nhân viên của công ty cũng luôn nỗ lực, phấn đấu không ngừng và có nhiều đóng góp quan trọng vào hoạt động sản xuất
Kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023): Học tập đạo đức Hồ Chí Minh từ những điều giản dị!

Kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023): Học tập đạo đức Hồ Chí Minh từ những điều giản dị!

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác là niềm vinh dự và tự hào đối với mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Việt Nam trong giai đoạn hiện...