banner2019
 
Thứ năm, ngày 23 tháng 05 năm 2024
Thứ năm, ngày 23 tháng 05 năm 2024

Báo cáo tổng hợp

Tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại 8 tháng đầu năm 2015

Tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại 8 tháng đầu năm 2015

Chỉ số sản xuất công nghiệp 8 tháng tăng 9,9% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn nhiều so với mức tăng của cùng kỳ một số năm gần đây  
Hoạt động CĐCTVN 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015

Hoạt động CĐCTVN 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015

Thu nhập bình quân toàn ngành Công Thương là 5.230.000 đồng/người. Hầu hết các đơn vị thanh toán tiền lương đầy đủ, kịp thời cho người lao động  
Hoạt động CĐCTVN tháng 4/2015 và triển khai nhiệm vụ tháng 5/2015

Hoạt động CĐCTVN tháng 4/2015 và triển khai nhiệm vụ tháng 5/2015

Tháng 5, các cấp công đoàn trong Ngành cần tập trung triển khai các hoạt động nhân Tháng Công nhân  
Tổng Liên đoàn LĐVN: Tình hình CNVCLĐ và hoạt động công đoàn Quý I năm 2015

Tổng Liên đoàn LĐVN: Tình hình CNVCLĐ và hoạt động công đoàn Quý I năm 2015

Phát động và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động