banner2019
 
Thứ năm, ngày 25 tháng 04 năm 2024
Thứ năm, ngày 25 tháng 04 năm 2024
Tên văn bản Kế hoạch triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ IV Công đoàn Công Thương Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Tải file Download  Xem online
Mô tả Kế hoạch triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ IV Công đoàn Công Thương Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Số hiệu văn bản 600/KH-CĐCT Ngày có hiệu lực 06/12/2023
Ngày ban hành 06/12/2023 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Phan Văn Bản