Thứ sáu, ngày 15 tháng 11 năm 2019
Thứ sáu, ngày 15 tháng 11 năm 2019

Thi đua, khen thưởng

Phong trào lao động sáng tạo góp phần ổn định và phát triển doanh nghiệp

Phong trào lao động sáng tạo góp phần ổn định và phát triển doanh nghiệp

Ngày 23/8, Lãnh đạo Công đoàn Công Thương Việt Nam đã cùng với lãnh đạo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam thẩm định một số hồ sơ sáng kiến của Công ty Apatit Việt Nam đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng lao động sáng tạo.  
Hội thảo góp ý Dự thảo công tác thi đua khen thưởng

Hội thảo góp ý Dự thảo công tác thi đua khen thưởng

Ngày 26/10/2013, Công đoàn Công Thương Việt Nam tổ chức Hội thảo tham gia góp ý Dự thảo Quy chế thi đua khen thưởng và Quy chế Công nhân giỏi ngành Công Thương trong hệ thống công đoàn.  
Cụm thi đua Khối 6 Công đoàn ngành Trung ương thông qua đề cương khảo sát và kiểm tra các đơn vị

Cụm thi đua Khối 6 Công đoàn ngành Trung ương thông qua đề cương khảo sát và kiểm tra các đơn vị

Ngày 22 tháng 11 năm 2013, sáu Công đoàn Ngành Trung ương, gồm: Công đoàn Công Thương VN, Công đoàn Ngân Hàng VN, Công đoàn Bưu Điện VN, Công đoàn Giao thông Vận tải VN, Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn VN và Công đoàn Xây dựng VN đã tổ chức họp chuẩn bị cho công tác tổng kết thi đua Cụm Khối 6 ngành Trung ương năm 2013