Thứ tư, ngày 13 tháng 11 năm 2019
Thứ tư, ngày 13 tháng 11 năm 2019

Thi đua, khen thưởng

CĐCTVN: Đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”

CĐCTVN: Đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”

Công đoàn Công Thương Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai những phong trào thi đua thiết thực hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên  
Phong trào thi đua Công đoàn Công Thương Việt Nam: Truyền lửa nhiệt huyết

Phong trào thi đua Công đoàn Công Thương Việt Nam: Truyền lửa nhiệt huyết

Nhiều công nhân trực tiếp sản xuất đã vươn lên trở thành những cán bộ kỹ thuật, quản đốc, trưởng ca xuất sắc hay giám đốc xí nghiệp giỏi  
CĐCTVN: Đi đầu trong các phong trào thi đua

CĐCTVN: Đi đầu trong các phong trào thi đua

16.200 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, làm lợi trên 3.300 tỷ đồng… là những con số ấn tượng từ các phong trào thi đua trong toàn ngành Công Thương năm 2016  
CĐCTVN: Nhân rộng các phong trào thi đua

CĐCTVN: Nhân rộng các phong trào thi đua

5 năm qua, các đơn vị trong toàn ngành Công Thương đã có hàng nghìn sáng kiến cải tiến kỹ thuật, làm lợi trên 600 tỷ đồng  
CĐCTVN: Tổng kết công tác công đoàn khối trường đào tạo

CĐCTVN: Tổng kết công tác công đoàn khối trường đào tạo

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao cờ thi đua xuất sắc cho 4 tập thể, Bằng khen cho 9 tập thể và 403 cá nhân  
Sơ kết cụm thi đua khối 6 CĐ ngành Trung ương

Sơ kết cụm thi đua khối 6 CĐ ngành Trung ương

Hội nghị đã tổng kết và đánh giá hoạt động của Khối thi đua, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của từng Ngành, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động