Thứ năm, ngày 08 tháng 12 năm 2022
Thứ năm, ngày 08 tháng 12 năm 2022
Khối thi đua Công đoàn ngành Trung ương ký giao ước thi đua năm 2021
Cập nhật lúc 11:17 ngày 16/12/2020
Sáng 15.12, Khối thi đua Công đoàn ngành Trung ương tổ chức tổng kết hoạt động công đoàn năm 2020, ký giao ước thi đua năm 2021. Đồng chí Trần Văn Thuật – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tham dự và chỉ đạo Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị 
Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong năm 2020, hoạt động chăm lo lợi ích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động luôn được các đơn vị trong khối quan tâm thực hiện; trong đó, tập trung chăm lo lợi ích vật chất, tinh thần, đảm bảo quyền lợi cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhất là đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn, người bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và thiên tai, bão lũ tại miền Trung.
Bên cạnh đó, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, ký kết TƯLĐTT, trong năm 2020, theo báo cáo của các đơn vị trong khối, đã có 1.813 đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ công chức, 2.264 đơn vị tổ chức hội nghị người lao động, 1.658 đơn vị ký kết TƯLĐTT. Năm 2020, các đơn vị trong khối đã thành lập mới 17 công đoàn cơ sở, kết nạp 18.000 đoàn viên mới.
Tuy nhiên, bên cạnh đó hoạt động của Khối vẫn còn có mốt số hạn chế như: Việc triển khai phần mềm quản lý đoàn viên và thẻ đoàn viên chậm so với kế hoạch và tiến độ, ảnh hưởng đến hiệu quả triển khai hoạt động của công đoàn cơ sở. Việc triển khai hoạt động do TLĐ chi đạo tại công đoàn cơ sở còn bất câp do nhiều cán bộ phải kiêm nhiệm việc chuyên môn.
Đ.c Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch TLĐLĐVN phát biểu chỉ đạo Hội  nghị 
Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trần Văn Thuật – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam – ghi nhận những kết quả đạt được của khối trong năm 2020; đồng thời đề nghị trong năm 2021, các hoạt động của khối cần tập trung vào chủ đề công tác năm do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xác định là “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở”, trong đó, cần chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ này, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Khối cũng cần tập trung các hoạt động chăm lo tốt hơn cho đoàn viên, người lao động; làm tốt công tác tuyên truyền…
CĐ Y tế Việt Nam bàn giao nhiệm vụ Khối trưởng cho CĐ Công Thương Việt Nam 
Tại hội nghị, Công đoàn Y tế Việt Nam đã tiến hành bàn giao nhiệm vụ Khối trưởng cho Công đoàn Công đoàn Công Thương Việt Nam, Khối phó cho CĐ Ngân hàng Việt Nam. Các đơn vị trong khối đã thông qua chương trình hoạt động của khối thi đua năm 2021 và ký giao ước thi đua năm 2021.
Công đoàn ngành Trung ương Ký kết giao ước thi đua năm 2021
Thùy Linh tổng hợp