Thứ hai, ngày 06 tháng 02 năm 2023
Thứ hai, ngày 06 tháng 02 năm 2023
Hoạt động CĐCTVN Quý I và triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2017
Cập nhật lúc 02:40 ngày 27/03/2017

Dưới sự chỉ đạo kịp thời của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương, ngay từ đầu năm Công đoàn Công Thương Việt Nam (CĐCTVN) đã chỉ đạo các cấp công đoàn trong Ngành tiếp tục tuyên truyền, vận động, phối hợp chặt chẽ với chuyên môn, chăm lo đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho người lao động; đặt nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động làm tiêu chí cho mọi hoạt động; thực hành tiết kiệm, đẩy mạnh sản xuất và tiêu dùng sản xuất trong nước; phát động các phong trào thi đua phù hợp và thiết thực, góp phần tháo gỡ khó khăn và giữ vững sự ổn định, phát triển chung của nền kinh tế. 

Thực hiện Công văn số 1475/TLĐ ngày 29/9/2016 của Tổng Liên đoàn LĐVN, CĐCTVN thường xuyên nắm bắt dư luận xã hội trong CNVCLĐ và báo cáo Tổng Liên đoàn hàng tháng theo quy định. Công đoàn các cấp đã chú trọng các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động. Cụ thể: CĐ TCty Máy Động lực và Máy Nông nghiệp VN tổ chức Hội thao và Hội diễn nghệ thuật quần chúng CNVCLĐ lần thứ 8 năm 2016; Công đoàn và Công ty CP Ắc quy Tia Sáng ra mắt tập thơ “Tia Sáng mến thương”.  

Bên cạnh đó, CĐCTVN đã ban hành Công văn số 05/CV-CĐCT ngày 04/01/2017 hướng dẫn các đơn vị thực hiện những nội dung của Nghị định 153/2016/NĐ-CP; hầu hết các đơn vị đã thực hiện điều chỉnh tiền lương theo đúng quy định. Công đoàn các đơn vị đã phối hợp với người sử dụng lao động đồng cấp xây dựng phương án điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng theo Nghị định 153/2016/NĐ-CP, triển khai chi tiết, cụ thể, gắn với tình tình thực tế của đơn vị và công khai cho người lao động được biết. Công đoàn đã chủ động đề nghị, thống nhất với người sử dụng lao động thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng theo quy định tại Nghị định này, trong đó doanh nghiệp không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc ban đêm, làm việc trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với các chức danh nghề nặng nhọc, độc hại và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động. Trong quá trình thực hiện, không có đơn vị nào xảy ra vi phạm nên đảm bảo được các chế độ lương, thưởng của người lao động.  

Về việc thực hiện các biện pháp ổn định quan hệ lao động trong dịp Tết Đinh Dậu 2017, Công đoàn các cấp đã phối hợp với chuyên môn đồng cấp tuyên truyền, phổ biến các chế độ chính sách, các quy định liên quan đến quyền lợi của người lao động như lương, thưởng, phụ cấp, trợ cấp khó khăn và quan tâm, chăm lo thiết thực đến người lao động trong dịp Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017. Hầu hết Công đoàn các đơn vị phối hợp với chuyên môn chi lương, thưởng cho người lao động với mức bình quân là 1 tháng lương, có đơn vị thưởng tới hơn 5 tháng lương (SABECO). Chính nhờ sự quan tâm đúng mức của Công đoàn và người sử dụng lao động, trong dịp Tết Nguyên đán 2017 đã không xảy ra bất cứ tranh chấp lao động nào dẫn đến đình công, bãi công tại doanh nghiệp, tạo sự ổn định trong quan hệ lao động và trật tự - an toàn xã hội.

Đặc biệt, năm 2017 là năm kỷ niệm 10 năm thành lập CĐCTVN, do đó CĐCTVN tiếp tục triển khai những phong trào thi đua thiết thực hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên. Dự kiến, tại lễ kỷ niệm sẽ có 27 công nhân trực tiếp sản xuất được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Từ định hướng đó, các cấp công đoàn đã vận dụng sáng tạo và tổ chức nhiều phong trào thi đua, nhiều hội thi mang tính ngành, nghề phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh, của doanh nghiệp, tiêu biểu như: Phong trào “Luyện tay nghề giỏi”, “Kinh doanh giỏi”, quản lý tốt”, “Mỗi kỹ sư một đề tài, mỗi tổ công đoàn một sáng kiến”, phong trào thi đua “ba tốt” (Quản lý vật tư tốt, làm kế hoạch tốt, tổ chức lao động tốt), “đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động”, “trồng cây xanh, làm sạch không khí", phong trào “thi đua 2 tốt” gắn với cuộc vận động “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và cuộc vận động “Chống tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục” đối với khối Trường, phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ; trong đó tập trung vào phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo và sáng kiến tiết kiệm; thực hiện Chương trình “Tham gia tăng cường cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, ưu tiên sử dụng và tiêu thụ hàng sản xuất trong ngành, trong nước”. Một số đơn vị tiêu biểu trong phong trào thi đua như: CĐ CN Hóa chất VN, CĐ TCty Thuốc lá VN, CĐ Tcty Thép VN, Công đoàn Xăng dầu Việt Nam, Công đoàn Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp, Công đoàn Tổng công ty Thiết bị điện Việt Nam, Công đoàn Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong...

CĐCTVN đã tổng hợp nắm tình hình số lượng lao động đoàn viên năm 2016 của các Công đoàn cơ sở trực thuộc CĐCTVN; tổng hợp đánh giá, xếp loại xây dựng công đoàn cơ sở năm 2016; từng bước hoàn thiện Đề án vị trí việc làm của CĐCTVN; chỉ đạo Đại hội Công đoàn Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong, Đại hội lần thứ VIII CĐ Công ty CP Xây dựng và XNK Tổng hợp; xây dựng kế hoạch làm việc với 14 Công đoàn Tổng Công ty về công tác Đại hội công đoàn các cấp. CĐCTVN triển khai và tổng hợp công tác bổ sung quy hoạch cán bộ của Cơ quan CĐCTVN, làm việc với một số đơn vị về kiện toàn công tác cán bộ và quy hoạch cán bộ.

Ban Nữ công các cấp là cầu nối để kịp thời tư vấn, giải đáp thắc mắc, khiếu nại, trực tiếp tư vấn cho hàng nghìn lượt nữ công nhân, lao động; tư vấn về chính sách lao động nữ và công đoàn, chế độ thai sản, hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT), bảo hiểm xã hội, thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương làm thêm giờ... CĐCTVN ban hành Hướng dẫn số 58/CĐCT-NC ngày 24/2/2017 về tổ chức hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII và kỷ niệm 107 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1977 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3; hướng dẫn các đơn vị trong việc tổ chức, kiện toàn Ban Nữ công quần chúng tại các đơn vị có thay đổi về nhân sự.

Chủ tịch CĐCTVN Lý Quốc Hùng phát biểu khai mạc Hội nghị phổ biến công tác tổ chức Đại hội công đoàn các cấp và quy định mới về tài chính công đoàn

Mặt khác, CĐCTVN đã xây dựng, chương trình công tác Tài chính công đoàn năm 2017 trình Lãnh đạo CĐCTVN; thực hiện công tác cổ phần hóa doanh nghiệp công đoàn ngành Công Thương theo sự chỉ đạo của TLĐLĐVN và Lãnh đạo CĐCTVN; đôn đốc, kiểm tra các cấp công đoàn thực hiện công tác tài chính công đoàn theo quy định của Nhà nước và của Tổng Liên đoàn; tập trung ưu tiên kinh phí cho công tác phát triển đoàn viên, tổ chức công đoàn, đào tạo, nâng cao trình độ cho cán bộ công đoàn. UBKT CĐCTVN đã xây dựng và hoàn thiện chương trình công tác các tháng cuối năm 2016; xây dựng chương trình công tác năm 2017, trong đó tập trung thực hiện 05 nhiệm vụ của UBKT công đoàn.

Trong công tác đối ngoại, CĐCTVN đã chuẩn bị đón, tiếp các đoàn công đoàn quốc tế thăm và làm việc, phối hợp tổ chức hội thảo, tập huấn... theo chương trình thỏa thuận song phương, kế hoạch đối ngoại năm 2017 được phê duyệt; cử đoàn đại biểu CĐCTVN sang thăm và hỗ trợ đào tạo về công tác công đoàn cho cán bộ TƯLHCĐ Lào và thăm và làm việc với Công đoàn Thực phẩm Đồ uống Singapore (FDAWU).

Các hoạt động của CĐCTVN tiếp tục hướng về cơ sở đặc biệt là hoạt động thăm hỏi, động viên CNVCLĐ ngành Công Thương có hoàn cảnh khó khăn. CĐCTVN tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai công tác năm 2017. Theo đó, CĐCTVN đã đề ra 10 nội dung trọng tâm công tác năm 2017, trong đó nổi bật công tác chuẩn bị việc tiến hành tổ chức Đại hội công đoàn các cấp, tiến đến Đại hội III CĐ CTVN và Công đoàn Việt Nam; chỉ đạo công đoàn các cấp trực thuộc ngành Công Thương triển khai công tác năm 2017. Đồng thời, thực hiện kế hoạch hoạt động công đoàn gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị trên cơ sở Nghị quyết Chính phủ, chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Công Thương.

Xem online tại đây

Tải file docx tại đây