banner2019
 
Thứ ba, ngày 05 tháng 03 năm 2024
Thứ ba, ngày 05 tháng 03 năm 2024
Hoạt động CĐCTVN tháng 01 và triển khai nhiệm vụ tháng 2 năm 2016
Cập nhật lúc 10:02 ngày 17/02/2016

CĐCTVN đặt nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động làm tiêu chí cho mọi hoạt động.

Hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại

Tháng 01 năm 2016, kinh tế cả nước tăng trưởng thuận lợi hơn so với cùng kỳ năm 2015, tuy nhiên sức phục hồi của nền kinh tế vẫn còn chậm. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 5,9%, chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng đạt 297,7 tỷ đồng, tăng 3,5% so với tháng trước và tăng 11,7% co với cùng kỳ năm 2015.

Chỉ số CPI tháng 01 không biến động so với tháng 12/2015 và tăng 0,8% so với cùng kỳ năm 2015.

Về hoạt động thương mại quốc tế, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 13,8 tỷ USD, tăng 0,5% so với tháng trước. Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu đạt 14 tỷ USD, giảm 2,1% so với tháng trước...


Một số hoạt động công đoàn tiêu biểu tháng 01/2016

Ngay từ đầu năm 2016, Thường trực Thường vụ CĐCTVN đã chỉ đạo công đoàn các cấp trên cơ sở, công đoàn cơ sở trực thuộc xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động công đoàn gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị trên cơ sở Nghị quyết Chính phủ, chỉ đạo của Tổng LĐLĐVN và Bộ Công Thương về những giải pháp điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội Quý I năm 2016.

CĐCTVN đã ban hành Kế hoạch số 02/CĐCT ngày 05/01/2016 về việc tổ chức Hội diễn Nghệ thuật quần chúng CNVCLĐ ngành Công Thương VN lần thứ II, chào mừng 65 năm thành lập ngành Công Thương VN và thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Bên cạnh đó, công  tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người lao động... được đẩy mạnh thông qua phương tiện thông tin đại chúng và các công cụ truyền thông như: Chuyên trang tuyên truyền trên Báo Công Thương, Cổng Thông tin Bộ Công Thương, Bản tin CĐCTVN và Trang Thông tin điện tử tổng hợp CĐCTVN...

Trong tháng 01 năm 2016, hầu hết các cấp công đoàn trong Ngành đã phối hợp với chuyên môn tổ chức chăm lo đời sống người lao động nhân dịp tết Nguyên đán, thanh toán đầy đủ tiền lương, hỗ trợ thưởng Tết cho người lao động, đảm bảo đoàn viên, người lao động trong Ngành được đón Tết vui tươi, phấn khởi.

Nhân dịp này, CĐCTVN đã hỗ trợ và thăm hỏi người lao động có hoàn cảnh khó khăn và một số đơn vị có kế hoạch sản xuất không nghỉ trong dịp Tết.

Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, CĐCTVN đã phối hợp với Bộ Công Thương ban hành Thông tư liên tịch số 01 về tổ chức phong trào thi đua năm 2016 trong toàn Ngành, trong đó tập trung vào phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo và sáng kiến tiết kiệm; đồng thời đẩy mạnh cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, ưu tiên sử dụng và tiêu thụ hàng sản xuất trong ngành, trong nước"...

Tháng 01, CĐCTVN đã tổng hợp, xét chấm điểm và quyết định công nhận CĐCS vững mạnh, xuất sắc năm 2016 cho các CĐCS trực thuộc; bổ sung Ban Chấp hành và UBKT công đoàn các đơn vị; thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ công đoàn chuyên trách; xây dựng tài liệu về kỹ năng phát triển đoàn viên...

Triển khai nhiệm vụ tháng 02 năm 2016

Tháng 02 năm 2016, CĐCTVN triển khai một số chương trình công tác trọng tâm như sau:

1. Tiếp tục chỉ đạo công đoàn các cấp xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động công đoàn gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

2. Triển khai các nhiệm vụ chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, như: Tham gia với chuyên môn xây dựng và giám sát thang, bản lương, định mức lao động, quy chế trả lương, quy chế thưởng, nội quy lao động theo đúng quy định của pháp luật; nâng cao chất lượng Thỏa ước lao động tập thể; tăng cường đối thoại giữa công đoàn với đơn vị sử dụng lao động để giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của đoàn viên, người lao động...

3. Tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên, CNVCLĐ về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội XI CĐVN, Nghị quyết Đại hội II CĐCTVN và tuyên truyền về các ngày lễ lớn trong năm.

4. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, CNVCLĐ.

5. Phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn.

6. Một số công tác khác liên quan đến công tác tài chính và hoạt động kinh tế công đoàn, công tác nữ công, công tác kiểm tra công đoàn và công tác đối ngoại...

Xem chi tiết tại đây

TH