banner2019
 
Thứ bảy, ngày 22 tháng 06 năm 2024
Thứ bảy, ngày 22 tháng 06 năm 2024
Tên văn bản Thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư
Tải file Download  Xem online
Mô tả Thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư
Số hiệu văn bản 1164/TLĐ-TG Ngày có hiệu lực 26/04/2024
Ngày ban hành 26/04/2024 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký Ngọ Duy Hiểu