Thứ hai, ngày 06 tháng 02 năm 2023
Thứ hai, ngày 06 tháng 02 năm 2023
Bộ trưởng Bộ Công Thương gửi thư phát động sưu tầm, hiến, tặng, cung cấp thông tin về tư liệu, hiện vật cho Phòng Truyền thống và Bộ sách Lịch sử ngành Công Thương
Cập nhật lúc 04:04 ngày 16/11/2021
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên gửi thư phát động sưu tầm, hiến, tặng, cung cấp thông tin về tư liệu, hiện vật cho Phòng Truyền thống và Bộ sách Lịch sử ngành Công Thương.
Qua hơn 70 năm hình thành và phát triển, ngành Công Thương đã không ngừng trưởng thành, vững mạnh cùng đất nước. Trong từng giai đoạn lịch sử, ngành Công Thương đều có những đóng góp quan trọng cho công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước, góp phần đưa nước ta từ xuất phát điểm thấp trở thành nước có thu nhập trung bình, quan hệ quốc tế trên các lĩnh vực ngày càng mở rộng. Mỗi bước đi lên của Ngành đều để lại những dấu ấn thành tựu, những giá trị, truyền thống tốt đẹp, được các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Ngành dày công vun đắp và trao lại cho thế hệ tiếp nối.
Nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa sâu sắc của việc gìn giữ, phát huy truyền thống vẻ vang của ngành Công Thương, ngày 22 tháng 6 năm 2021, Ban Cán sự đảng Bộ Công Thương đã ban hành Nghị quyết số 11-NQ/BCSĐ về xây dựng Phòng Truyền thống ngành Công Thương và biên soạn Bộ sách Lịch sử ngành Công Thương.
Sau đây là toàn văn thư phát động sưu tầm, hiến, tặng, cung cấp thông tin về tư liệu, hiện vật cho Phòng Truyền thống và Bộ sách Lịch sử ngành Công Thương của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên:
(Nguồn: moit.gov.vn)