Thứ tư, ngày 03 tháng 06 năm 2020
Thứ tư, ngày 03 tháng 06 năm 2020
Hoạt động CĐCTVN tháng 8/2015 và triển khai nhiệm vụ tháng 9/2015
Cập nhật lúc 10:36 ngày 04/09/2015

Theo báo cáo của CĐCTVN, tháng 8, các cấp công đoàn trong Ngành đã tập trung nắm bắt tình hình, tư tưởng của CNVCLĐ trong Ngành, triển khai các hoạt động chào mừng 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội thi đua yêu nước năm 2015.


Một số kết quả đáng chú ý tháng 8/2015

Các cấp công đoàn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, các nội dung liên quan đến việc Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại tự do... thông qua nhiều hình thức tuyên truyền phong phú như: Áp phích, băng-rôn, sổ tay, bản tin, Trang thông tin điện tử và thông qua việc phối hợp thông tin với các cơ quan thông tấn, báo chí.

Hoạt động thể dục, thể thao diễn ra sôi nổi trong toàn Ngành, điển hình là các đơn vị: CĐ Xăng dầu VN, CĐ TCty Thép VN. Đặc biệt, CĐCTVN đã tổ chức đoàn vận động tham gia Giải Cầu lông toàn quốc - Cúp Báo Lao động gồm: Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP, Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam, Công đoàn Bộ Công Thương và Công đoàn Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Thương mại... Kết quả đoàn đã xuất sắc giành được 02 Huy chương Vàng và 01 Huy chương Đồng.

CĐCTVN đã phối hợp với chuyên môn tổ chức chăm lo đời sống cho người lao động, tích cực tham gia xây dựng chính sách pháp luật. Các đơn vị trong Ngành đã xây dựng chương trình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 5b/NQ-BCH TLĐ khóa IX về "Đẩy mạnh công tác bảo hộ lao động của tổ chức công đoàn trong tình hình mới" và 20 năm thực hiện phong trào "Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm ATVSLĐ".

Trong tháng 8, CĐCTVN đã biểu dương 43 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu, 50 học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế và 10 học sinh giỏi vượt khó là con CNVCLĐ trong Ngành; đồng thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tài chính, xã hội năm 2014; tiếp nhận CĐ Chi nhánh Cty CP Hóa dầu quân đội về sinh hoạt tại CĐ Cty CP Hóa dầu quân đội; xây dựng đề án vị trí việc làm và thực hiện kế hoạch tinh giản biên chế theo yêu cầu của Tổng Liên đoàn LĐVN.

Bên cạnh đó, nhiều đơn vị đã tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn, như: CĐ TCty Máy động lực và Máy nông nghiệp, CĐ TCty Thép VN-CTCP, CĐ Cty Showa VN...

Trong công tác kiểm tra công đoàn, đoàn Kiểm tra Tổng Liên đoàn LĐVN đã làm việc trực tiếp với CĐCTVN và một số công đoàn trực thuộc: CĐ TCty Máy và Thiết bị CN, CĐ TCty Máy Động lực - Máy nông nghiệp VN, CĐ Cty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông về việc triển khai thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam. 

Triển khai nhiệm vụ tháng 9/2015

- Tiếp tục chỉ đạo công đoàn các cấp hoàn thiện việc xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động công đoàn gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị trên cơ sở Nghị quyết Chính phủ, chỉ đạo của Bộ Công Thương về những giải pháp chủ yếu điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quý IV và năm 2015.

- Tiếp tục kiểm tra và chỉ đạo các cấp công đoàn nâng cao chất thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả Thỏa ước lao động tập thể.

- Tăng cường công tác Tư vấn pháp luật.

- Xây dựng kế hoạch tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng cho các đơn vị trực thuộc; tổ chức các phong trào thi đua thiết thực và hiệu quả.

- Các đơn vị tiếp tục hoàn thiện hồ sơ Lao động sáng tạo, hoàn thiện công tác thi đua khối Trường.

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ tại phía Nam cho ủy viên Ban Chấp hành công đoàn cấp trên cơ sở, CĐCS trực thuộc và Công đoàn Công Thương các tỉnh, thành phố.

- Sửa đổi, bổ sung các quy chế chi tiêu từ Ngành đến cơ sở theo hướng tiết kiệm, giảm chi phí hành chính, tăng chi cho hoạt động phong trào.

- Tiếp tục nắm bắt tình hình thực hiện chính sách lao động nữ, đẩy mạnh hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ.

- Nâng cao chất lượng hoạt động ủy ban kiểm tra các cấp theo Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ; tiếp tục triển khai chương trình kiểm tra tài chính công đoàn theo kế hoạch 2015.

- Phối hợp với Viện FES tổ chức 02 lớp tập huấn cơ bản tại doanh nghiệp và hội thảo giảng viên kiêm nhiệm Chương trình "Vai trò của công đoàn ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường".

- Phối hợp với đối tác Úc, Nhật, Singapore xây dựng kế hoạch triển khai chương trình hợp tác đón đoàn, tổ chức Hội thảo, tập huấn và thực  hiện các chương trình đối ngoại theo kế hoạch.

Xem chi tiết tại đây

An Nguyễn