Thứ ba, ngày 26 tháng 05 năm 2020
Thứ ba, ngày 26 tháng 05 năm 2020
Hoạt động CĐCTVN 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2015
Cập nhật lúc 11:39 ngày 22/10/2015

Tính đến tháng 9/2015, CĐCTVN quản lý, chỉ đạo trực tiếp 16 công đoàn cấp trên cơ sở (với 429 công đoàn cơ sở trực thuộc công đoàn cấp trên cơ sở) và 151 công đoàn cơ sở trực thuộc.

Tình hình CNVCLĐ trong Ngành

Về tình hình lao động: Tổng số cán bộ, công chức, viên chức, lao động (đến 30/6/2015) là 175.470, trong đó nữ CNVCLĐ là 58.569, chiếm tỷ lệ 33,38%; tổng số đoàn viên CĐ là 164.692, trong đó đoàn viên nữ CĐ là 52.994, chiếm tỉ lệ 32,18%.

Về tình hình việc làm: Do kinh tế - xã hội có những bước phục hồi, tăng trưởng khá nên hầu hết các doanh nghiệp, đơn vị trong Ngành đều đảm bảo việc làm thu nhập cho người lao động. Tỷ lệ mất việc làm, nghỉ luân phiên không nhiều, hầu hết người lao động trong Ngành đều có việc làm với tiền lương, thu nhập ổn định, chế độ chính sách liên quan đến người lao động được đảm bảo, đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần luôn được quan tâm đúng mức.

Về thu nhập bình quân toàn ngành Công Thương là 5.230.000 đồng/người. Hầu hết các đơn vị thanh toán tiền lương đầy đủ, kịp thời cho người lao động.

Về nhà ở CNLĐ: Toàn ngành có 9.435 cán bộ được cơ quan, đơn vị bố trí nhà ở, vẫn còn 30.772 cán bộ, công nhân lao động phải tự bố trí nhà ở (có hỗ trợ của cơ quan, đơn vị chủ quản).

Về đời sống tinh thần: Hầu hết các đơn vị đã chú trọng chăm lo đến  đời sống tinh thần cho người lao động thông qua việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT;  xây dựng thiết chế văn hóa tại khu dân cư, khu tập thể CNVC. Thông qua các đợt tuyên truyền, tìm hiểu nắm bắt tư tưởng người lao động, đội ngũ CNVCLĐ trong ngành Công Thương luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ và tổ chức Công đoàn thể hiện qua việc quan tâm, tham gia ý kiến đến tình hình chính trị, kinh tế đất nước, tổ chức đại hội đảng các cấp, tham gia với Công đoàn.

Ảnh minh họa

Hoạt động công đoàn 9 tháng đầu năm 2015

Tính đến ngày 30/9, toàn Ngành đã có 487 doanh nghiệp đã ký TƯLĐTT, 30 đơn vị chưa ký TƯLĐTT. 100% doanh nghiệp thuộc công đoàn cấp trên cơ sở đã ký TƯLĐTT, trong đó 60% các bản TƯ LĐTT có những điều khoản có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật.

CĐCTVN đã tiến hành kiểm tra, giám sát thực hiện pháp luật lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội… Đến nay, 100% các đơn vị trực thuộc Công đoàn Công Thương Việt Nam đã được tuyên truyền, được hướng dẫn để người lao động hiểu Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014. 

Phần lớn các cơ sở đã thực hiện duy trì đẩy mạnh phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra về an toàn lao động, thực hiện chấm điểm thi đua, tổng kết, khen thưởng công tác ATVSLĐ. Một số đơn vị tổ chức hội thảo, hội thi tìm hiểu về công tác ATVSLĐ, hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi cấp cơ sở.

Bên cạnh đó, CĐCTVN đã hướng dẫn bằng văn bản cho các đơn vị cơ sở nội dung Nghị định 05/CP về Hợp đồng Lao động, TƯLĐTT, tiền lương, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất và giải quyết tranh chấp lao động, hướng dẫn chế độ bồi dưỡng độc hại, nguy hiểm cho người lao động; tư vấn trên 200 cuộc điện thoại, tư vấn trực tiếp cho các cơ sở và người lao động, nội dung chủ yếu  hỏi về chế độ chính sách như: Tiền lương, quyền lợi trước khi chấp dứt HĐLĐ, quyền lợi về hưu trước tuổi…

Trong Tháng Công nhân năm 2015, Công đoàn cấp trên cơ sở và CĐCS đã phối hợp với lãnh đạo chuyên môn đồng cấp thăm hỏi, động viên người lao động trong Ngành bị ốm đau dài ngày, người bị mắc bệnh hiểm nghèo, người bị tai nạn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngoài mức hỗ trợ của CĐCTVN, công đoàn các đơn vị còn hỗ trợ, chia sẻ với mức hỗ trợ từ 200.000 - 500.000 đồng/người (một số trường hợp bị bệnh hiểm nghèo được hỗ trợ từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng) với tổng số hơn 1.000 suất quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Cũng trong dịp này, công đoàn các cấp đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: Hội thảo, gặp mặt truyền thống, tặng quà chia sẻ với người lao động có hoàn cảnh khó khăn hàng trăm triệu đồng; giao lưu chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn trong thời kỳ đổi mới… 

Trong công tác tuyên truyền, giáo dục, công đoàn các đơn vị đã tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền, phổ biến chỉ thị, nghị quyết, chính sách, pháp luật; Hướng dẫn các đơn vị tiếp tục tuyên truyền, kêu gọi, vận động CNVCLĐ thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn với nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ; tuyên truyền gương điển hình, tiên tiến trong lao động, sản xuất... CĐCTVN đã phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí tuyên truyền, thực hiện các chương trình hoạt động theo chỉ đạo của TLĐ... CĐCTVN đã chú trọng nâng cao chất lượng nội dung và đổi mới hình thức tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng trong CNVCLĐ, đặc biệt, phát huy hiệu quả tuyên truyền qua các công cụ như: Bản tin, trang tin điện tử của CĐCTVN, chuyên trang trên Báo Công Thương, trang tin điện tử “moit”... tập trung vào nội dung phổ biến tuyên truyền, giáo dục pháp luật, cung cấp thông tin về việc Việt Nam đàm phán TPP và một số các hiệp định thương mại tự do…

Ngay từ đầu năm, CĐCTVN và Bộ Công Thương đã ban hành Chỉ thị số 01 ngày 05/01/2015 chỉ đạo các đơn vị trong Ngành tổ chức phong trào thi đua năm 2015, trong đó chú trọng việc tổ chức các phong trào thi đua thiết thực hiệu quả, gắn với các sự kiện lớn trong năm 2015 với nòng cốt là phong trào thi đua "Lao động giỏi, “Lao động sáng tạo"… 

Về công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, CĐCTVN đã xây dựng kế hoạch để cụ thể hóa Chương trình “Phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở và năng lực hoạt động của cán bộ công đoàn, trọng tâm là cán bộ công đoàn cơ sở”, giai đoạn 2014-2018. 9 tháng đầu năm 2015, ngành Công Thương  tiếp tục thực hiện sắp xếp, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước theo quyết định của Chính phủ, một số doanh nghiệp vẫn còn khó khăn về SXKD, một số doanh nghiệp thu hẹp sản xuất và sản xuất cầm chừng hoặc giải thể, sáp nhập, một số doanh nghiệp công đoàn cơ sở chuyển về trực thuộc LĐLĐ địa phương… nên số lao động, đoàn viên trong Ngành giảm mạnh. Tổng số đoàn viên tăng trong kỳ là 2.586 người, giảm là 3.652 người. CĐCTVN đã tiếp nhận 03 công đoàn cơ sở tại Công đoàn Tcty Thép Việt Nam - CTCP, Công đoàn Tcty Máy và Thiết bị công nghiệp và Công đoàn Tcty Thuốc lá Việt Nam, tiếp nhận CĐ Chi nhánh Cty CP Hóa dầu Quân đội về sinh hoạt tại CĐ Cty CP Hóa dầu Quân đội và chuyển giao Công đoàn Công ty cổ phần Giầy An Lạc về sinh hoạt với LĐLĐ TP. Hồ Chí Minh.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn LĐVN, CĐCTVN đã hướng dẫn điều chỉnh nhiệm kỳ đại hội của công đoàn cơ sở với mục tiêu là các công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên cơ sở đều tiến hành tổ chức đại hội vào năm 2017 và quý I năm 2018 để tiến tới tới Đại hội lần III CĐCTVN. Công tác tổ chức đại hội, hội nghị các cấp công đoàn trực thuộc CĐCTVN được thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Hướng dẫn thi hành Điều lệ CĐVN. 

Trong công tác quy hoạch cán bộ, CĐCTVN đã xây dựng và ban hành Hướng dẫn về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của tổ chức công đoàn với các công đoàn cấp trên cơ sở, công đoàn cơ sở trong Ngành. Căn cứ vào cơ cấu, độ tuổi, tiêu chuẩn cán bộ dự nguồn quy hoạch các chức danh, công đoàn các cấp tiến hành tổ chức triển khai công tác quy hoạch theo đúng quy định. Từ kết quả quy hoạch của cấp dưới, CĐCTVN xem xét làm cơ sở để phát hiện nguồn cho quy hoạch các chức danh cán bộ của cấp Ngành.CĐCTVN đã xây dựng đề án vị trí việc làm và kế hoạch tinh giản biên chế theo yêu cầu của TLĐ. Rà soát đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách Công đoàn Công Thương Việt Nam...      

 Nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2015

Từ thực tiễn tình hình phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn 9 tháng đầu năm 2015, CĐCTVN tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu, như:  Tiếp tc thực hiện kế hoạch hoạt động công đoàn gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị trên cơ sở Nghị quyết Chính phủ, chỉ đạo của TLĐLĐVN và Bộ Công Thương về những giải pháp chủ yếu điều hành kinh tế - xã hội năm 2015; Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về hội nhập của TPP và các hiệp định thương mại tự do với các nước... cho cán bộ công đoàn các cấp, qua đó đào tạo nâng cao chất lượng cán bộ và năng lực của tổ chức công đoàn để phù hợp với các yêu cầu mới trong quá trình hội nhập; Chuẩn bị các nội dung đánh giá, sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam và 5 Chương trình toàn khoá của CĐCTVN theo chỉ đạo của Tổng Liên đoàn; Hướng dẫn thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của tổ chức công đoàn thuộc CĐCTVN; Thực hiện chế độ, chính sách cán bộ cho cán bộ công đoàn chuyên trách trong hệ thống và tiếp tục thực hiện việc kiện toàn tổ chức Cơ quan CĐCTVN và các cấp công đoàn trực thuộc; Tăng cường chất lượng công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật và đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên và người lao động.; Tham gia với chuyên môn trong việc xây dựng và giám sát thang, bảng lương, định mức lao động, quy chế trả lương, quy chế thưởng, nội quy lao động theo đúng quy định của pháp luật. Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả Thỏa ước lao động tập thể; Kiểm tra việc làm, đời sống, thực hiện chế độ với NLĐ tại một số đơn vị, nhất là những đơn vị khó khăn, vùng sâu, vùng xa;

Bên cạnh đó, cần chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp với chuyên môn đồng cấp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán 2016; Tiếp tục tuyên truyền giáo dục đoàn viên và người lao động về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, ý thức chấp hành pháp luật, nâng cao nhận thức chính trị, ý thức giác ngộ; Tiếp tục thực hiện Chương trình phát triển đoàn viên theo chỉ đạo của Tổng Liên đoàn; Xây dựng và triển khai công tác thông tin báo cáo nhanh qua hệ thống email, trang mạng nội bộ của CĐCTVN trong chỉ đạo hoạt động của CĐCTVN; tiếp tục thực hiện kế hoạch đối ngoại năm 2015 của CĐCTVN, tập trung vào các hoạt động chuẩn bị tham dự hội nghị CĐ Công nghiệp Toàn cầu, thăm và làm việc với TWLH CĐ Lào, phối hợp với Hội đồng CĐ Kim khí Nhật tổ chức hội thảo về quan hệ lao động hài hòa, đón đoàn CĐ Thực phẩm Đồ uống Singapore, chương trình đào tạo với đối tác Úc, Đức...; Tổ chức Tổng kết công đoàn khối trường năm học 2014-2015; chuẩn bị các nội dung sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam và 5 Chương trình toàn khoá của CĐCTVN theo chỉ đạo của Tổng Liên đoàn; Tổ chức Hội nghị BCH CĐCT VN lần thứ 9. Tổng kết hoạt động công đoàn năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016.

Xem chi tiết tại đây

TH (Tổng hợp)