banner2019
 
Thứ bảy, ngày 22 tháng 06 năm 2024
Thứ bảy, ngày 22 tháng 06 năm 2024
Tên văn bản Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 03a/NQ-TLĐ, ngày 17/2/2014 của BCHTLĐ (khoá XI)
Tải file Download  Xem online
Mô tả Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 03a/NQ-TLĐ, ngày 17/2/2014 của BCHTLĐ (khoá XI)
Số hiệu văn bản 153/CĐCT-TGNC Ngày có hiệu lực 31/05/2024
Ngày ban hành 31/05/2024 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Lê Thị Đức