banner2019
 
Chủ nhật, ngày 23 tháng 06 năm 2024
Chủ nhật, ngày 23 tháng 06 năm 2024
Tên văn bản Báo cáo kết quả triển khai các hoạt động công tác xã hội năm 2023 và đầu năm 2024
Tải file Download 
Mô tả Báo cáo kết quả triển khai các hoạt động công tác xã hội năm 2023 và đầu năm 2024
Số hiệu văn bản 157/CĐCT-CSPL&QHLĐ Ngày có hiệu lực 03/06/2024
Ngày ban hành 03/06/2024 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Quách Văn Ngọc