Chủ nhật, ngày 10 tháng 12 năm 2023
Chủ nhật, ngày 10 tháng 12 năm 2023
Hoạt động CĐCTVN 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016
Cập nhật lúc 09:12 ngày 15/06/2016

Công đoàn Công Thương Việt Nam chỉ đạo các cấp công đoàn trong Ngành tiếp tục phối hợp với chuyên môn, chăm lo đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho người lao động; phát động các phong trào thi đua phù hợp và thiết thực, góp phần tháo gỡ khó khăn và giữ vững sự ổn định, phát triển chung của nền kinh tế.


Tình hình công nhân, viên chức, lao động ngành Công Thương 6 tháng đầu năm 2016

Hiện nay, CĐCTVN quản lý và chỉ đạo trực tiếp 16 công đoàn cấp trên cơ sở (với 421 công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn cấp trên cơ sở) và 150 công đoàn cơ sở trực thuộc với số lượng 174.669 CNVCLĐ, trong đó, nữ chiếm tỷ lệ 33,23%.

Công nhân lao động qua đào tạo tăng hơn 30%. Phần lớn việc làm trong Ngành tương đối ổn định. Tuy nhiên, một bộ phận người lao động vẫn thiếu việc làm do một số doanh nghiệp kinh doanh kém hiệu quả hoặc chuyển đổi hình thức sở hữu.

Thu nhập bình quân toàn ngành Công Thương là 5.920.000 đồng/người/tháng. Hầu hết các đơn vị thanh toán tiền lương đầy đủ, kịp thời cho người lao động. Về vấn đề nhà ở, toàn ngành có 10.762 người được cơ quan, đơn vị bố trí nhà ở, vẫn còn 38.583 cán bộ, công nhân lao động phải tự bố trí nhà ở (có hỗ trợ của đơn vị chủ quản).

Về đời sống tinh thần: Hầu hết các đơn vị đã chú trọng chăm lo đến  đời sống tinh thần cho người lao động thông qua việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT; xây dựng thiết chế văn hóa tại khu dân cư, khu tập thể CNVC. 

Phần lớn người lao động gắn bó với doanh nghiệp, có ý thức phấn đấu vì sự phát triển của doanh nghiệp, tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận đoàn viên, CNVCLĐ còn băn khoăn, lo lắng, chưa yên tâm trước tình hình việc làm, thu nhập, đời sống hiện nay.

Một vài kết quả hoạt động công đoàn nổi bật

CĐCTVN đã phối hợp với Bộ Công Thương ban hành Quy chế dân chủ trong các cơ quan, đơn vị; tổ chức hướng dẫn và theo dõi các đơn vị thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; triển khai xây dựng thư viện TƯLĐTT, tiến hành chấm điểm, đánh giá chất lượng các bản TƯLĐTT của các đơn vị. Văn phòng tư vấn pháp luật công đoàn thường xuyên cập nhật những văn bản mới, tư vấn gián tiếp và trực tiếp cho cơ sở và người lao động. 

CĐCTVN đã tổ chức tọa đàm về “Nâng cao chất lượng TƯLĐTT trong doanh nghiệp” nhằm trao đổi kinh nghiệm về đối thoại, thương lượng, ký kết TƯLĐTT giữa các công đoàn trong cùng Bộ Công Thương và các đơn vị cấp trên cơ sở thuộc CĐCTVN; vận động các đơn vị tham gia gian hàng giới thiệu, trưng bày sản phẩm tiêu biểu tại “Phiên chợ Tết Lao động” nhân kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế Lao động 1/5 và triển khai Tháng Công nhân 2016.

Theo thống kê chưa đầy đủ, 6 tháng đầu năm 2016, toàn Ngành đã xảy ra 02 vụ TNLĐ, làm chết 02 người (Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP, Tổng Công ty Giấy Việt Nam). Nhân Tháng Công nhân, CĐCTVN đã phối hợp với Công đoàn các đơn vị trực tiếp thăm hỏi và tặng quà (hiện vật và tiền mặt) cho một số công nhân bị TNLĐ với tổng số tiền là 72 triệu đồng. 

CĐCTVN đã tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng đến đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ; tuyên truyền, quán triệt về thời cơ, thách thức của lao động và công đoàn khi Việt Nam tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP); bầu cử Quốc hội khóa XIV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp; tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết, Chương trình toàn khóa của Đại hội II CĐCTVN và Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam; đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ; chỉ đạo các công đoàn cơ sở nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, CNVCLĐ; nắm bắt và phản ánh kịp thời diễn biến tình hình tâm trạng, tư tưởng của CNVCLĐ, nhất là CNLĐ trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh; biểu dương, tuyên truyền kịp thời những tấm gương tiêu biểu trong lao động, sản xuất; đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh“ và thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW về “Tiếp tục xây dựng đội ngũ công nhân trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước“. Nhân kỷ niệm 65 năm ngành Công Thương, CĐCTVN đã tổ chức Hội diễn Nghệ thuật quần chúng ngành Công Thương lần thứ IIthường xuyên đảm bảo chất lượng nội dung, thông tin trên trang Thông tin điện tử CĐCTVN, Bản tin Công đoàn; khai thác hiệu quả nhiều nguồn thông tin, tài liệu từ Tổng Liên đoàn, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Nhà xuất bản Lao động... và đông đảo đội ngũ cộng tác viên.

Trong phong trào thi đua, toàn Ngành đã có 15.000 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, làm lợi trên 3.000 tỷ đồng; tiết kiệm 80 tỷ đồng tiền vật tư nguyên liệu. Ngoài ra, nhiều sáng kiến giải pháp không tính được bằng tiền nhưng có ý nghĩa lớn về mặt xã hội. TLĐLĐVN đã tặng 30 Bằng lao động sáng tạo cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào. CĐCTVN cũng đã gắn biển cho 04 công trình chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, với tổng giá trị các công trình là hơn 10 tỷ đồng. Năm 2016, CĐCTVN cũng đã và đang trình Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 28 công nhân trực tiếp thuộc các đơn vị trong Ngành.

6 tháng đầu năm 2016, ngành Công Thương có nhiều doanh nghiệp Nhà nước tiếp tục thực hiện việc sắp xếp, chuyển đổi, cổ phần hóa, thoái vốn… hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có xu hướng thu hẹp dẫn đến số lượng CBCNLĐ, đoàn viên công đoàn trong toàn Ngành có xu hướng giảm mạnh. Căn cứ chỉ tiêu được giao, CĐCTVN đã xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu cụ thể cho các cấp công đoàn thực hiện phát triển đoàn viên; lập danh sách, cử cán bộ công đoàn làm công tác phát triển đoàn viên ở các công đoàn cấp trên cơ sở. Theo báo cáo từ các đơn vị hiện có 32 cán bộ được cử làm công tác phát triển đoàn viên. Tính đến 31 tháng 5 năm 2016, CĐCTVN có 162.608 đoàn viên/174.669 NLĐ (giảm 1.233 đoàn viên so với đầu kỳ), nguyên nhân là do thực hiện việc sắp xếp, chuyển đối, tái cơ cấu. Bên cạnh đó, một số đơn vị sau khi thoái vốn Nhà nước cũng xin chuyển sinh hoạt CĐ về LĐLĐ địa phương.

Qua kiểm tra tại 08 đơn vị đã và đang thực hiện việc cổ phần hóa, hoặc thoái vốn, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn nên đã chấm dứt hợp đồng, cho thôi việc hoặc chuyển công tác hầu hết NLĐ, có đơn vị nay chỉ còn 5-10 đoàn viên. Thu nhập bình quân của người lao động thấp từ 3-4 triệu đồng/tháng, cá biệt có đơn vị còn nợ tiền đóng BHXH từ năm 2012 như Công đoàn Cty TNHH MTV Dịch vụ XNK. Một số đơn vị do khó khăn phải chuyển đổi mô hình, chiến lược hoạt động sản xuất kinh doanh, thay đổi Trụ sở làm việc, có đơn vị đã tạm ngừng hoạt động… do đó tổ chức công đoàn cũng có nhiều biến động. Ban Chấp hành giảm sút đáng kể, có đơn vị chỉ còn 01 Ủy viên BCH, thậm chí không còn đồng chí nào trong BCH để tổ chức, chỉ đạo hoạt động công đoàn. Chính vì thế mọi hoạt động triển khai công tác công đoàn hầu như không được thực hiện, công tác phát triển đoàn viên gặp khó khăn. Công đoàn Ngành đã có những biện pháp giải quyết kịp thời như chỉ định ban chấp hành lâm thời, ban hành quyết định cho phép đơn vị tạm dừng hoạt động...

CĐCTVN thường xuyên phối hợp các Công đoàn cấp trên cơ sở tổ chức, mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho các cán bộ công đoàn. Trong 6 tháng đầu năm, đã tổ chức 10 lớp tập huấn cho hơn 1.300 cán bộ công đoàn cấp trên cơ sở, công đoàn cơ sở trực thuộc về kỹ năng hoạt động Công đoàn, đối thoại tại nơi làm việc, Hiệp định TPP, hoạt động của Ủy ban Kiểm tra...

Bên cạnh đó, CĐCTVN đã hướng dẫn, định hướng những nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động nữ công và phong trào nữ CNVCLĐ năm 2016 tới các đơn vị trực thuộc trong toàn ngành; vận động nữ CNVCLĐ lao động, sản xuất lập nhiều thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; tổ chức Hội thi nấu ăn chủ đề “Mâm cỗ truyền thống gia đình Việt”; gửi 200 cuốn Sổ tay công tác nữ công năm 2016 cho công đoàn cấp trên cơ sở và cơ sở trực thuộc làm tài liệu truyên truyền trong công tác nữ công.

CĐCTVN đã đôn đốc các đơn vị thực hiện trích nộp kinh phí năm 2016 theo kế hoạch và nộp bổ sung kinh phí công đoàn năm 2015 theo quyết toán. Công tác cấp kinh phí theo quy định của Luật Công đoàn năm 2012 đã được triển khai ngay sau khi các đơn vị có Báo cáo Dự toán thu chi tài chính năm 2016 để đảm bảo cho các đơn vị có kinh phí tổ chức các hoạt động. Công đoàn ngành đã cấp kinh phí cho 43/43 đơn vị HCSN ước đạt 60,% so với số liệu dự toán; Phê duyệt quyết toán thu chi tài chính năm 2015 cho 16/16 công đoàn cấp trên cơ sở, 55/102 công đoàn cơ sở doanh nghiệp, 42/43 công đoàn cơ sở hành chính sự nghiệp. 

Trong 6 tháng đầu năm 2016, UBKT CĐCTVN đã tổ chức Hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ 2013-2018 và triển khai chương trình công tác của UBKT công đoàn năm 2016; tập huấn nghiệp vụ Ủy ban kiểm tra công đoàn năm 2016 cho hơn 100 đồng chí làm công tác ủy ban kiểm tra của các đơn vị. 

Trong công tác đối ngoại, CĐCTVN đã đón tiếp 04 đoàn vào thăm và làm việc tại CĐCTVN và các đơn vị cơ sở trực thuộc; Tiếp tục phối hợp với Viện Friedrich Ebert tại Hà Nội triển khai các bước tiếp theo của chương trình “Vai trò Công đoàn ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường” năm 2016.

Một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016

1. Công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện: Tiếp tục thực hiện kế hoạch hoạt động công đoàn gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của TLĐLĐVN và Bộ Công Thương về những giải pháp chủ yếu điều hành kinh tế - xã hội năm 2016; tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện 5 Chương trình toàn khóa trong năm 2016; hướng dẫn thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của tổ chức công đoàn thuộc CĐCTVN; Thực hiện chế độ, chính sách cán bộ cho cán bộ công đoàn chuyên trách trong hệ thống và tiếp tục thực hiện việc kiện toàn tổ chức Cơ quan CĐCTVN và các cấp công đoàn trực thuộc...

2. Chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động: Tăng cường chất lượng công tác tham gia xây dựng pháp luật, chính sách có liên quan trực tiếp đến công nhân, viên chức, lao động; nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả Thỏa ước lao động tập thể; kiểm tra việc làm, đời sống, thực hiện chế độ với NLĐ tại một số đơn vị, nhất là những đơn vị khó khăn, vùng sâu, vùng xa; chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp với chuyên môn đồng cấp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán 2017.

3. Tuyên truyền, vận động, giáo dục: Tổ chức tập huấn về TPP, đặc biệt là Chương 19 - Lao động; tăng cường phổ biến chính sách, pháp luật đến đoàn viên, CNVCLĐ; chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị triển khai hiệu quả các chương trình hành động của TLĐLĐVN, của CĐCTVN phù hợp với điều kiện và đặc điểm của đơn vị; thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm ngày lễ, sự kiện lớn của đất nước, 87 năm thành lập Công đoàn Việt Nam... 

4. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước: Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giữ vững thương hiệu sản phẩm Việt Nam, tạo việc làm, nâng cao thu nhập... phong trào “Xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”. Phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến từ những phong trào thi đua; nêu gương người tốt, việc tốt trong Ngành;

5. Phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn: Xây dựng nội dung, kế hoạch, hướng dẫn chỉ đạo các cấp công đoàn trong ngành đánh giá chấm điểm xếp loại xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh năm 2016; Hỗ trợ tài liệu và hướng dẫn các đơn vị thực hiện Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Rà soát chỉ đạo các đơn vị đến nhiệm kỳ Đại hội tổ chức đại hội công đoàn theo đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; triển khai xây dựng phần mềm quản lý đoàn viên trong toàn Ngành; hoàn thiện Đề án xây dựng vị trí việc làm của CĐCTVN...

6. Công tác Nữ công: Triển khai các nội dung của Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới; hướng dẫn, chỉ đạo các hoạt động tuyên truyền, thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ và đẩy mạnh các hoạt động xã hội trong nữ CNVCLĐ; tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong nữ CNVCLĐ về vai trò của phụ nữ trong thời kỳ CNH-HĐH, trong xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”; Tổ chức Hội nghị biểu dương “Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu” và khen thưởng con CNVCLĐ đạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế, con CNVCLĐ vượt khó học giỏi năm học 2015-2016....

7. Hoạt động của Uỷ ban Kiểm tra: Chỉ đạo UBKT công đoàn các cấp thực hiện đảm bảo các chức năng nhiệm vụ theo quy định, giúp BTV, BCH kiểm tra chấp hành Điều lệ, tăng cường kiểm tra tài chính, tài sản công đoàn ở đồng cấp và cấp d­ưới; Phối hợp, chỉ đạo các đơn vị có phát sinh khiếu nại, tố cáo tham gia và phối hợp tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; tổ chức việc tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ hoạt động của UBKT tại các cấp công đoàn để đáp ứng theo nhu cầu nhiệm vụ.

8. Công tác tài chính và hoạt động kinh tế công đoàn: Tổng kết tài chính công đoàn năm 2015 kết hợp với việc tập huấn nghiệp vụ về công tác tài chính công đoàn; phê duyệt Báo cáo Dự toán thu chi tài chính năm 2016 cho công đoàn cấp cơ sở và cấp trên cơ sở; tăng cường nguồn thu, đảm bảo cân đối các khoản mục chi đáp ứng yêu cầu tài chính cho hoạt động của cơ quan cũng như toàn Ngành; tiếp tục thực hiện việc chuyển đổi sở hữu, tái cơ cấu các doanh nghiệp thuộc CĐCTVN.

9. Công tác Văn phòng: Tập huấn về công tác thông tin,  báo cáo, văn phòng, văn thư - lưu trữ của CĐCTVN cho cán bộ công đoàn các công đoàn cơ sở; đẩy mạnh công tác thông tin báo cáo nhanh qua hệ thống email, trang mạng nội bộ của CĐCTVN trong chỉ đạo, điều hành và phục vụ cho việc sơ kết, tổng kết các hoạt động của CĐCTVN; sửa đổi giao diện, bổ sung các nội dung của trang thông tin nội bộ trên hệ thống Website CĐCTVN.

10. Công tác đối ngoại: Cử đoàn dự Đại hội Công đoàn chế tạo Úc, CĐCN Toàn cầu, tập huấn tại Bỉ, tổ chức tập huấn cho cán bộ TW Liện Công đoàn Lào, tiếp tục chương trình "Vai trò của Công đoàn với biến đổi khí hậu”; tích cực tham gia các diễn đàn quốc tế, các hoạt động của phong trào công nhân, công đoàn thế giới. Phối hợp các tổ chức công đoàn quốc tế tổ chức các đoàn, các lớp tập huấn về kỹ năng thương lượng tập thể, quan hệ lao động hài hòa, ATVSLĐ, phát triển đoàn viên... theo kế hoạch.

Xem chi tiết tại đây.

TH (tổng hợp)