Thứ tư, ngày 05 tháng 10 năm 2022
Thứ tư, ngày 05 tháng 10 năm 2022
Báo cáo hoạt động Ủy ban kiểm tra Công đoàn 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2014
Cập nhật lúc 11:10 ngày 24/07/2014

1. Báo cáo số 384/BC-UBKT (xem tại đây)

2. Phụ lục (xem tại đây)