Thứ sáu, ngày 25 tháng 06 năm 2021
Thứ sáu, ngày 25 tháng 06 năm 2021
CĐCTVN: Tổ chức Hội nghị triển khai Bộ luật Lao động năm 2019 và tập huấn hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII khu vực phía Nam
Cập nhật lúc 04:20 ngày 03/11/2020
Ngày 29/10/2020, Công đoàn Công Thương Việt Nam đã tổ chức Hội nghị triển khai Bộ luật Lao động năm 2019 và tập huấn hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII khu vực phía Nam.
Đồng chí Vũ Trường Sơn - Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam đến dự và chỉ đạo hội nghị. Tham gia có: TS Đỗ Ngân Bình - Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật, Đại học Luật Hà Nội; đồng chí Nguyễn Duy Vũ - Phó trưởng Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và hơn 100 đại biểu là các cán bộ công đoàn chủ chốt khu vực phía Nam.
Đ.c Vũ Trường Sơn - Phó Chủ tịch CĐCTVN phát biểu khai mạc 
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe TS Đỗ Ngân Bình phân tích mục đích ban hành, kết cấu, một số vấn đề lớn của Bộ luật Lao động năm 2019 như: Đối tượng áp dụng, chính sách của Nhà nước về lao động, quyền và nghĩa vụ của người lao động, vấn đề tiền lương, thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi và làm thêm giờ, giải quyết tranh chấp lao động,...
“Bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu lực từ ngày 1/1/2021 với nhiều điểm mới sẽ tác động lớn đến người lao động, do vậy yêu cầu cán bộ công đoàn cần nắm chắc những quy định liên quan của Bộ luật Lao động 2019”, TS Đỗ Ngân Bình nhấn mạnh. Ngoài ra các học viên còn sôi nổi thảo luận những nội dung về Bộ luật Lao động năm 2019 mang lại đối với Doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn trực thuộc Công đoàn Công Thương Việt Nam nói riêng trong thời gian tới phải đối mặt...
Trong khuôn khổ chương trình, Hội nghị cũng đã được nghe đồng chí Nguyễn Duy Vũ - Phó trưởng Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giới thiệu về Điều lệ và hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII). Trong đó, tập trung vào những nội dung liên quan tới nguyên tắc hoạt động và hệ thống công đoàn Việt Nam; quyền lợi, nghĩa vụ của đoàn viên, cán bộ công đoàn; một số điểm mới, chỉnh sửa, bổ sung so với Điều lệ công đoàn Việt Nam khóa 11; Nguyên tắc, hệ thống tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của các cấp công đoàn. Đại hội công đoàn các cấp; Quy định về cán bộ công đoàn, việc bổ sung ban chấp hành và các chức danh của ban chấp hành; uỷ ban kiểm tra và các chức danh của uỷ ban kiểm tra công đoàn; Khen thưởng, kỷ luật cán bộ công đoàn; Quy định về công tác nữ công, công tác tài chính và công tác kiểm tra, giám sát. 
Việc triển khai tập huấn các nội dung trên giúp trang bị đầy đủ kiến thức cơ bản về Bộ luật Lao động và Điều lệ, hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa 12) tới đội ngũ cán bộ công đoàn nhằm bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ trong quá trình triển khai thực hiện trong hệ thống công đoàn Ngành, phát huy tối đa vai trò của tổ chức công đoàn trong việc thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho người lao động.
Qua khóa tập huấn đã trang bị cho đội ngũ Cán bộ công đoàn chuyên trách khu vực phía Nam nhiều kiến thức, kỹ năng về hoạt động công đoàn, nhận thức rõ về những nội dung cơ bản của Bộ luật Lao động 2019 đã được sửa đổi, bổ sung so với trước đó và những nội dung, quy định mới và hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII và có thêm nhiều những kiến thức hết sức bổ ích, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn.
Một số hình ảnh
Lê Văn Long