Thứ tư, ngày 19 tháng 02 năm 2020
Thứ tư, ngày 19 tháng 02 năm 2020

Tổ chức, đoàn viên công đoàn

Đ/c Trần Quang Huy được bầu làm Chủ tịch CĐ Công Thương VN

Đ/c Trần Quang Huy được bầu làm Chủ tịch CĐ Công Thương VN

Hội nghị đã nhất trí bầu nhân sự mới đảm nhiệm chức danh Chủ tịch CĐCTVN nhiệm kỳ 2013-2018 thay đ/c Lý Quốc Hùng nhận nhiệm vụ mới từ ngày 1//11/2017  
Bế giảng lớp Lý luận và Nghiệp vụ Công đoàn K181

Bế giảng lớp Lý luận và Nghiệp vụ Công đoàn K181

Công đoàn Công Thương Việt Nam đã tổ chức Lễ bế giảng lớp đào tạo Đại học phần Lý luận và Nghiệp vụ công tác Công đoàn  
Hiệu quả cao trong công tác phối hợp với các LĐLĐ tỉnh, thành phố

Hiệu quả cao trong công tác phối hợp với các LĐLĐ tỉnh, thành phố

CĐCTVN đã phối hợp với các LĐLĐ tỉnh, thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện quy chế phối hợp nhiệm kỳ 2013 - 2018  
Phát triển đoàn viên, thương lượng tập thể và mạng lưới CĐ trong ngành Điện, Điện tử và CNTT

Phát triển đoàn viên, thương lượng tập thể và mạng lưới CĐ trong ngành Điện, Điện tử và CNTT

Đây là một dịp rất tốt để Công đoàn Ngành và các công đoàn cơ sở học hỏi, trao đổi kinh nghiệm cùng Công đoàn Công nghiệp toàn cầu  
Hội nghị BCH CĐ Công Thương VN: Bàn thảo nhiều vấn đề quan trọng trong hoạt động

Hội nghị BCH CĐ Công Thương VN: Bàn thảo nhiều vấn đề quan trọng trong hoạt động

Ngày 10/7, tại Hải Phòng, Công đoàn Công Thương VN tổ chức Hội nghị BCH CĐ, kỳ họp lần thứ 10, khóa II (nhiệm kỳ 2013 – 2018)