Thứ năm, ngày 01 tháng 10 năm 2020
Thứ năm, ngày 01 tháng 10 năm 2020

Tổ chức, đoàn viên công đoàn

Công đoàn Công Thương Việt Nam: Mục tiêu kết nạp 11.000 đoàn viên

Công đoàn Công Thương Việt Nam: Mục tiêu kết nạp 11.000 đoàn viên

Xác định phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong hoạt động  
CĐCTVN tổ chức khoá đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn chủ chốt năm 2019

CĐCTVN tổ chức khoá đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn chủ chốt năm 2019

Tham gia khóa học là các đồng chí Uỷ viên BCH, UV UBKT CĐCTVN khoá III, các đồng chí Chủ tịch CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở và CBCC cơ quan CĐCTVN  
CĐCTVN tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ ba, nhiệm kỳ 2018 - 2023

CĐCTVN tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ ba, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Hội nghị lần này đã thông qua Dự thảo báo cáo hoạt động công đoàn năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019  
Hội nghị Ban Thường vụ CĐCTVN lần thứ hai, khóa III

Hội nghị Ban Thường vụ CĐCTVN lần thứ hai, khóa III

Chủ tịch CĐCTVN Trần Quang Huy chủ trì điều hành Hội nghị.  
Đại hội CĐCTVN lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023

Đại hội CĐCTVN lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023

Đ/c Trần Quang Huy tiếp tục được bầu làm Chủ tịch CĐCTVN. Các đồng chí: Vũ Trường Sơn, Lê Thị Đức, Quách Văn Ngọc giữ chức Phó Chủ tịch CĐCTVN nhiệm kỳ 2018 - 2023  
Kết quả tổ chức đại hội, hội nghị công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội III Công đoàn Công Thương Việt Nam

Kết quả tổ chức đại hội, hội nghị công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội III Công đoàn Công Thương Việt Nam

Tính đến đầu tháng 5/2018, CĐCTVN đã hoàn thành chỉ đạo 16/16 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức đại hội và 550/552 CĐCS tổ chức đại hội, hội nghị .