Thứ tư, ngày 06 tháng 12 năm 2023
Thứ tư, ngày 06 tháng 12 năm 2023
Hội nghị tập huấn công tác tổ chức đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028
Cập nhật lúc 01:47 ngày 08/08/2022
Ngày 3/8/2022, Công đoàn Công Thương Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tổ chức đại hội công đoàn, nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành, Chủ tịch, Phó Chủ tịch các công đoàn trực thuộc Công đoàn Công Thương Việt Nam.
Đ.c Trần Quang Huy - Chủ tịch CĐCTVN phát biểu tại Hội nghị 
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Quang Huy - Chủ tịch CĐCTVN cho biết Đại hội công đoàn các cấp có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá việc thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn nhiệm kỳ qua, xây dựng phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ mới. Đại hội công đoàn các cấp phải tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức theo hướng thiết thực, hiệu quả, coi trọng chất lượng, tiết kiệm về thời gian và kinh phí, đúng tiến độ. Để tổ chức tốt công tác tổ chức Đại hội, đội ngũ cán bộ công đoàn cần được tập huấn để củng cố kiến thức, bổ sung lý luận, nâng cao kỹ năng, phương pháp và cách thức tổ chức, điều hành. Qua đó, tạo sự thống nhất và đồng bộ trong quá trình tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp. Đồng chí còn nhấn mạnh các đơn vị cần lưu ý đến tiến độ tổ chức Đại hội phải được đảm bảo đúng thời gian, công tác nhân sự phải đảm bảo đúng quy trình, công tác tuyên truyền cần có sự quan tâm về cả trước, trong và sau Đại Hội để Đại hội công đoàn các cấp đều thành công tốt đẹp.
Đ.c Nguyễn Duy Vũ - Phó Ban Tổ chức  TLĐLĐVN truyền đạt các nội dung tại Hội nghị 
Tại Hội nghị lần này, các đại biểu đã đượ nghe đồng chí Nguyễn Duy Vũ - Phó Ban Tổ chức  TLĐLĐVN quán triệt nội dung Kế hoạch 179/KH-TLĐ ngày 03/3/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028; Hướng dẫn số 28/HD-TLĐ ngày 24/6/2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về quy trình giới thiệu nhân sự và bầu ban chấp hành, chức danh Chủ tịch Công đoàn cơ sở tại Đại hội; Hướng dẫn số 56/HD-TLĐ ngày 28/4/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về một số nội dung công tác nhân sự đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028; Giới thiệu một số văn bản liên quan đến việc triển khai thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ thôi tái cử, tài bổ nhiệm.
Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị 
Trong chương trình, các đại biểu cũng được trao đổi, thảo luận, giải đáp những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức Đại hội. Qua đó nhằm trang bị các kỹ năng, kiến thức và thông tin kịp thời cho các đồng chí là cán bộ công đoàn nắm vững, hiểu rõ và thực hiện tốt những nội dung cơ bản về công tác tổ chức đại hội công đoàn các cấp.
Thuỳ Linh